< Terug naar overzicht

Allochtone werkloosheid stijgt dubbel zo snel

De werkloosheid bij allochtonen is het voorbije jaar dubbel zo snel gestegen als de gemiddelde werkloosheid. Volgens het Minderhedenforum, de koepel van etnisch-culturele verenigingen, komt dit doordat allochtone werknemers gemiddeld een slechter statuut hebben en vaker werken in de sectoren die het zwaarst door de crisis getroffen zijn.

In januari 2009 is de werkloosheid onder werkzoekenden geboren met een niet-Europese nationaliteit gestegen met veertien procent tegenover januari 2008, zo blijkt uit cijfers van de VDAB. Dat is het dubbele (!) van de stijging van de werkzoekenden afkomstig uit de EU-12 (zeven procent). Onder de groep werkzoekenden geboren met een Turkse of Marokkaanse nationaliteit, loopt de stijging zelfs op tot zeventien procent.

Verklaring


Volgens het Minderhedenforum, de koepel van etnisch-culturele verenigingen, komt dit omdat allochtone werknemers gemiddeld een slechter statuut hebben en vooral werken in sectoren die het zwaarst getroffen zijn.
Meer bepaald zijn allochtone werknemers oververtegenwoordigd in uitzendwerk en tijdelijke contracten, en dat zijn de jobs die door de recessie het eerst sneuvelen. In 2007 werkte bijvoorbeeld 35,6 procent van alle werkenden met Turkse of Marokkaanse nationaliteit als uitzendkracht en 26,7 procent met een tijdelijk contract, ten opzichte van 23,5 procent en 6,9 procent van alle werkende Belgen.
Etnisch-culturele minderheden werken ook vooral in industriële sectoren, die het eerst in de economische klappen delen en het snelst in de kosten van arbeid snoeien. In 2007, bijvoorbeeld, vond 15,5 procent van de allochtone werkzoekenden die werk vonden een job in de metaalsector en 14,1 procent in de textiel.
Het Minderhedenforum vraagt om aandacht te schenken aan deze mensen met een heel precaire positie op de arbeidsmarkt. Ook de ILO (International Labour Organisation) vraagt in een recent rapport over de bestrijding van de economische crisis in Europa en Azië aandacht voor de positie van etnische minderheden.

Verplicht diversiteitsbeleid


Het Minderhedenforum roept bedrijven op om te werken aan diversiteit, ook in de doorstroming van het personeel naar betere statuten. “In tijden van recessie zijn er nog minder bedrijven die een diversiteitsbeleid uitwerken. Bovendien blijven bepaalde sectoren systematisch achter”, zegt Naima Charkaoui, coördinator van het Minderhedenforum. “Het is tijd dat de Vlaamse overheid andere middelen uit de kast haalt om deze bedrijven te overtuigen om hun personeelsbeleid diverser te maken.”
Het Minderhedenforum wil dan ook dat de overheid een diversiteitsbeleid verplicht maakt voor alle bedrijven en organisaties die werken met overheidsgeld in het kader van een subsidie of een overheidsopdracht.

Bron: Minderhedenforum

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen