< Terug naar overzicht

Allochtone agenten moeten zich dubbel bewijzen

Er heerst geen racistisch klimaat bij de politiediensten, maar heel wat werknemers van allochtone afkomst voelen wel dat ze zich dubbel moeten bewijzen en vaak het verwijt krijgen dat ze hun job kregen op basis van positieve discriminatie.

Eind 2010 voerde de Antwerpse politie een onderzoek uit naar problemen die medewerkers van allochtone origine ervaren tijdens hun job. Het onderzoek kwam er na signalen dat agenten van allochtone origine in hun eigen gemeenschap problemen ervaren, omdat ze voor een politiecarrière kozen.

Het onderzoek bevestigt deze signalen te dele, maar brengt ook interne strubbelingen aan het licht. Uit een vrijwillige mondelinge bevraging van vijfentwintig operationele politiemedewerkers van allochtone origine bleek dat 85 procent van hen aanvoelt zich dubbel te moeten bewijzen op de werkvloer. Bijna allemaal (90 procent) kregen ze al eens het verwijt ze de job kregen door positieve discriminatie.

Leidinggevenden zouden te weinig optreden bij klachten rond racisme en discriminatie, zegt 70 procent van de ondervraagde autochtone medewerkers. 75 procent beschouwt de aanwezigheid van allochtonen in het korps desondanks toch als een verrijking.

Bron: De Gazet Van Antwerpen

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen