< Terug naar overzicht

Actie voor betere positie hooggeschoolde allochtonen

De commissie Diversiteit bij de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (Serv) pleit voor een doorgedreven beleid om de positie van hooggeschoolde allochtonen op de Vlaamse arbeidsmarkt te verbeteren. Zij roept de overheid, werkgevers, werknemers, arbeidsbemiddelaars en het onderwijs op extra inspanningen te leveren.

Vlaanderen telt 35.000 hooggeschoolde niet-EU’ers op beroepsactieve leeftijd. De werkloosheidsgraad bij hooggeschoolde allochtonen (21%) is zeven keer hoger dan bij Belgen (3%). Wie wel werk heeft, werkt vaak onder zijn niveau. Dat is een flagrante verkwisting van maatschappelijk kapitaal.

Om deze situatie te verhelpen, roept de commissie Diversiteit op tot volgende acties:De overheid kan het voorbeeld geven door meer hooggeschoolde allochtonen op voldoende niveau in dienst te nemen. Ze moet de positie van hooggeschoolde allochtone werklozen beter monitoren en zorgen voor een vlottere erkenning van buitenlandse diploma’s en competenties. Verkorte opleidingstrajecten en ervaringsbewijzen kunnen ook helpen.
Werkgevers en werknemers kunnen hooggeschoolde allochtonen ondersteunen op de werkvloer, hun maximale loopbaankansen geven en hen aanvaarden in leidinggevende en frontdesk functies. Discriminatie kan in geen geval.
De hooggeschoolde allochtonen zelf moeten hun loopbaankansen grijpen, hun ambities kenbaar maken, levenslang leren en waar nodig hun kennis van het Nederlands vervolmaken.
De VDAB, Jobkanaal en de uitzendsector moeten meer inspanningen leveren om de hooggeschoolde allochtone werkzoekenden toe te leiden naar of (tijdig) te laten doorstromen naar een job op het gepaste niveau. Hooggeschoolden die vanuit een ander land naar hier kwamen, verdienen hierbij specifieke aandacht.
EVC-trajecten in het hoger onderwijs moeten betaalbaar en toegankelijk zijn voor nieuwkomers en andere allochtonen die al competenties hebben verworven. Daarnaast is een verdere uitbouw van een betaalbaar en ruim aanbod van cursussen Nederlands van belang. Tot slot moet ook het volwassenenonderwijs vlot toegankelijk zijn voor kansengroepen, waaronder allochtonen met een niet-erkend buitenlands diploma.

Het volledige advies van de commissie Diversiteit vindt u ook op de Serv-website: www.serv.be

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen