< Terug naar overzicht

ABVV wil streefcijfers voor kansengroepen

Het ABVV is gekant tegen quota voor de aanwerving van allochtonen, ouderen of laaggeschoolden, maar ziet wel heil in te behalen ‘streefcijfers’. Werkgevers moeten extra inspanningen doen om zelfopgelegde minima te behalen. Lukt die aanpak niet, dan moet de wetgever mogelijk toch dwingend optreden, zo stelt de vakbond.

Dit is één van de opvallendste voorstellen van het Vlaams ABVV op zijn tweedaags congres over Werk. De Vlaamse vleugel van de socialistische vakbond congresseerde vrijdag en zaterdag in Blankenberge over werkgelegenheid. Het ging daarbij vooral om gelijke kansen op de werkvloer, kwaliteit van werk en een slimme economie. De vakbond zette daarmee de krachtlijnen voor de volgende vier jaar uit. Aan het congres namen 550 vakbondsafgevaardigden deel. Eén van de opvallendste discussiepunten was dus het al dan niet invoeren van quota voor kansengroepen. Het ABVV vindt dat bedrijven in Vlaanderen meer aandacht moeten hebben voor diversiteit, en dit niet langer op vrijblijvende basis. Vandaar dat de bond voorstelt om streefcijfers in te voeren, die dan geëvalueerd worden. Wanneer zou blijken dat die voluntaristische aanpak niet effectief genoeg is, moet de wetgever tussenbeide komen en dwingende maatregelen opleggen die “meetbaar, controleerbaar en sanctioneerbaar” zijn.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen