< Terug naar overzicht

Aanvullende pensioenen – CBFA introduceert een standaard model van de jaarlijkse pensioenfiche

Op 21 december 2010 kondigde de CBFA een gestandaardiseerde presentatiewijze van pensioenfiche aan in haar Mededeling 2010/32. Het gebruik ervan wordt echter voorlopig niet verplicht.

De aangeslotenen aan een pensioenplan (en dus ook de passieve aangeslotenen – slapers) moeten, op grond van de Wet Aanvullende Pensioenen (WAP) jaarlijks een pensioenfiche ontvangen. De WAP schrijft de gegevens voor die ten minste op de pensioenfiche moeten worden vermeld (o.m. het bedrag van de verworven prestaties en reserves, het actuele financieringsniveau van de pensioenregeling, ...). In principe is het de pensioeninstelling (groepsverzekeringsmaatschappij of pensioenfonds) die hiervoor verantwoordelijk is.

De uniforme pensioenfiche van de CBFA bestaat uit een voorblad en een bijlage.

Het voorblad bevat de belangrijkste kerngegevens van de pensioenregeling. Zij is identiek voor alle pensioenregelingen ongeacht hun aard en ongeacht de aard van de inrichter en de pensioeninstelling. Er gelden afzonderlijke modellen van voorblad voor de actieve aangeslotenen, de passieve aangeslotenen (slapers), de aangeslotenen aan een onthaalstructuur, de overeenkomsten met een pensioeninstelling die zijn winsten verdeelt en zijn kosten beperkt conform de WAP, de overeenkomsten in het kader van de individuele voortzetting.

De bijlage kan door de pensioeninstelling of inrichter vrij worden ingevuld rekening houdend met de specifieke aard van de pensioenregeling. In de bijlage worden de wettelijk voorgeschreven inlichtingen opgenomen die niet op het voorblad figureren.

Indien u als werkgever op eigen initiatief of op initiatief van de pensioeninstelling voortaan de uniforme pensioenfiche wenst te gebruiken, dan moet u er rekening mee houden dat hiervoor een voorafgaande informatie- en consultatieprocedure moet worden gevolgd. Artikel 39, § 1 van de WAP schrijft voor dat wanneer de inrichter van een pensioenstelsel een werkgever is, de ondernemingsraad, of bij ontstentenis van een bevoegde ondernemingsraad, het comité voor preventie en bescherming op het werk, of bij ontstentenis van een bevoegd comité, de vakbondsafvaardiging voorafgaand advies moet verlenen over de jaarlijkse opstelling van de pensioenfiche. Bij ontstentenis van een bevoegd orgaan dient de werkgever de individuele werknemers informatie te vertrekken over de uniforme pensioenfiche. Het voorafgaand advies is verplicht, zelf indien de pensioeninstelling op eigen initiatief overgaat tot wijziging van de pensioenfiche. Het is dus nuttig om uw pensioeninstelling te vragen of en wanneer zij zinnens is om de gestandaardiseerde pensioenfiche te gebruiken.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen