< Terug naar overzicht

Aantal arbeidsongevallen stijgt opnieuw

Terwijl in 2009 het aantal arbeidsongevallen daalde met bijna 11 procent, heeft de heropleving van de economie in 2010 tot een toename van het aantal arbeidsongevallen geleid. Ook het aantal dodelijke ongevallen is gestegen, zowel op de arbeidsplaats als op weg naar het werk.

Dat blijkt uit het recentste jaarverslag van het Fonds voor Arbeidsongevallen. De daling van het aantal arbeidsongevallen in 2009 was grotendeels het gevolg van een vertraging van de economie door de financiële crisis die leidde tot een inkrimping van het arbeidsvolume met ongeveer 4 procent.

De heropleving van de economie in 2010 leidt tot een toename van het aantal arbeidsongevallen met 6,1 procent of een stijging met 10.298 ongevallen. Toch ligt het totale aantal arbeidsongevallen (178.499) onder het niveau van 2008 (188.300).

Wat de ernst van de ongevallen betreft, blijft het aantal lichte arbeidsongevallen (ongevallen zonder risico op permanente letsels en zonder werkonderbreking) gestaag dalen. Die daling zet zich echter niet door bij de zware arbeidsongevallen (risico op blijvende letstels of dodelijke afloop). Hier blijven de cijfers eerder stabiel.

Ook het aantal dodelijke ongevallen is in 2010 opnieuw gestegen: van 76 ongevallen op het werk in 2009 naar 82 in 2010. Ook op weg naar het werk steeg het aantal dodelijke ongevallen met 9,8 procent van 51 naar 56. In totaal waren in 2010 dus 138 dodelijke slachtoffers te betreuren na een arbeidsongeval.

Op lange termijn is er echter sprake van een dalende trend. Tussen de jaren 1960 en vandaag is het aantal overlijdens aanzienlijk gedaald.Tijdens de jaren 1959-1960 verloren 697 werknemers het leven op het werk terwijl we tussen 2005 en 2010 jaarlijks 94 dodelijke ongevallen tellen. Zowel in 1960 als vandaag blijft vallen een belangrijke oorzaak van de dodelijke ongevallen (23 procent in 1959-1960 en 20,1 procent tijdens de periode 2005-2010).

Daarnaast is er een aanzienlijke stijging van het percentage ongevallen met landvoertuigen (vrachtwagen, bus, auto's): 18,5 procent van de ongevallen van 1959-1960 tegenover 31,5 procent van de dodelijke ongevallen tijdens de laatste 6 jaar.

Het aantal ernstige arbeidsongevallen blijft te hoog, ondanks de daling van het totaal aantal ongevallen. Een mogelijke verklaring is dat een aantal minder ernstige ongevallen niet meer worden aangegeven.

De ernstige ongevallen vormen de meest betrouwbare barometer voor de evolutie van de veiligheid in de bedrijven. “Maar niet alle ernstige ongevallen zitten in onze cijfers. De ongevallen in ons land overkomen aan buitenlandse werknemers die niet onder ons sociale-zekerheidsstelsel vallen, komen niet voor in de cijfers”, waarschuwen minister van Werk, Monica De Coninck en de staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Beroepsrisico’s, Philippe Courard.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen