< Terug naar overzicht

Aantal arbeidsongevallen gestegen

Het aantal arbeidsongevallen bij werknemers in de privésector is in 2008 licht gestegen ten opzichte van het voorafgaande jaar, van 163.928 naar 165.126 personen. Dit is vooral te wijten aan een sterke stijging in de categorie ‘arbeidsongevallen met blijvende arbeidsongeschiktheid’.

Bij de arbeidsongevallen zonder gevolg is er een daling. Opvallend zijn de sterke verschillen tussen mannen en vrouwen. In 2008 hadden 99 mannen een arbeidsongeval met een dodelijke afloop, tegenover vier vrouwen.

Dit is te verklaren door het feit dat mannen meer tewerkgesteld zijn in sectoren waar de kans op een dodelijk arbeidsongeval het grootst is. Zo werken bijvoorbeeld 12,1 procent van de mannen in de bouwsector, terwijl slechts 1,2 procent van de vrouwen in deze sector tewerkgesteld zijn.

Het aantal personen die een blijvende arbeidsongeschiktheid hebben ten gevolge van een beroepsziekte is tussen 2008 en 2009 gedaald van 1468 naar 1382.

Dit blijkt uit de arbeidsmarktindicatoren die jaarlijks worden opgesteld als bijlage bij het Nationaal Hervormingsprogramma dat elke EU-lidstaat aan de Europese Commissie moet bezorgen.

Bron: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen