< Terug naar overzicht

Aandacht voor werknemers met een handicap

De commissie Diversiteit bij de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) vraagt meer aandacht voor de werkbaarheidsproblemen van personen met een handicap of ernstige gezondheidsproblemen. Uit een analyse van STV-Innovatie & Arbeid blijkt dat hun welzijn op het werk beduidend lager is dan dat van anderen.

Werknemers die in hun dagelijkse bezigheden hinder ervaren door een handicap, een langdurig lichamelijke aandoening of ziekte kampen vaker met werkbaarheidsproblemen dan andere werknemers. Dat blijkt uit de resultaten van werkbaarheidsenquête die STV – Innovatie & Arbeid in 2007 uitvoerde.
Van alle werknemers op de Vlaamse arbeidsmarkt zijn er ongeveer 2% (ongeveer 45.000 personen) die in hun dagelijkse bezigheden erg veel hinder ervaren door een handicap, een langdurige lichamelijke aandoening of ziekte.
In vergelijking met andere werknemers gaat het vaker om oudere werknemers en arbeiders. Van de betrokken groep is 35,1% een vijftigplusser en is de helft arbeider. Bij de andere werknemers is dat respectievelijk 19,9% en 30,9%. Slechts 19% van de werknemers die erge hinder ondervinden van een handicap of ziekte heeft werkbaar werk.
Bij de groep met beperkte hinder is dit 36% tegenover 58% bij de werknemers die geen hinder ondervinden. Terecht gebeuren er inspanningen om de participatie van personen met een handicap op de arbeidsmarkt te verhogen. Maar daarnaast moet er aandacht gaan naar de kwaliteit van het werk, aldus de commissie.Een werkbare job motiveert, biedt voldoende leermogelijkheden, laat toe werk en privé te combineren en leidt tot niet te veel stress. Personen met erge hinder door een handicap of ziekte hebben op elk van deze vier factoren meer dan dubbel zo vaak een probleem. Liefst 64% van hen lijden onder werkstress, ongeveer 4 op 10 heeft te weinig leermogelijkheden en/of motivatieproblemen, en een kwart van de groep heeft het moeilijk om werk en privé goed op elkaar af te stemmen.De commissie Diversiteit vraagt aandacht voor de kwetsbare positie van werknemers met een arbeidshandicap. Mensen met functiebeperkingen aan het werk krijgen en houden, betekent aandacht besteden aan hun arbeidsomstandigheden, taakinvulling, takenpakket, arbeidsorganisatie en arbeidsbelasting. Verder moet er aandacht gaan naar een doelmatige coaching, redelijke aanpassingen en voldoende leermogelijkheden.Volgens de commissie kent Vlaanderen nog onvoldoende maatregelen gericht op de ondersteuning van werkende personen met een arbeidshandicap in het reguliere circuit. Er is nood aan een structurele aanpak. De commissie denkt ondermeer aan disability managers en een aangepast aanbod van loopbaanbegeleiding. Men vraagt ook om naast de monitoring van de Vlaamse tewerkstellingsmaatregelen voor kansengroepen na te gaan wat de impact is van loonkostsubsidies. Wie wordt ermee bereikt, voor welke jobs en wat is de impact op de werksituatie?

Het advies van de commissie Diversiteit en de analyse van STV vindt u op de website www.serv.be.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen