< Terug naar overzicht

8 op de 10 werkgevers heeft problemen met aantrekken en behouden van goede medewerkers

Nu het economisch vertrouwen opnieuw groeit en er een nieuwe ‘oorlog om talent’ om de hoek loert, hebben bedrijven er alle belang bij getalenteerde medewerkers aan te trekken en te behouden. 81 procent van de Belgische ondernemingen ondervindt hierbij evenwel ernstige moeilijkheden.

Dat blijkt uit een recent onderzoek van HR-dienstenbedrijf Attentia bij 142 Belgische CEO’s en HR-verantwoordelijken. Het doel van de elektronische bevraging was het talentmanagement van Belgische bedrijven in kaart te brengen. Hebben werkgevers oog voor talent? Speelt de huidige economische context een invloed? Investeren ze in bekwame medewerkers? Onderschatten ze het strategische belang en het concurrentievoordeel van een geïntegreerd talentmanagement?

CEO’s en HR-directeurs zijn duidelijk begaan met het kunnen aantrekken en behouden van
getalenteerde medewerkers. 81 procent van de respondenten ondervindt hierbij moeilijkheden, wat hen noopt tot investeringen. Terwijl 65 procent van de respondenten aangeeft vandaag nog geen uitgewerkt talentmanagementbeleid te hebben, verklaart 70 procent er meer aandacht aan te zullen besteden in de komende 12 maanden.

Bij het aantrekken van talent is een gericht rekruteringsbeleid van groot belang, waarbij een goede bedrijfscultuur en employer branding noodzakelijk zijn. Opvallend bij de respondenten is dat nieuwe manieren om kandidaten te bereiken zoals social media een heel beperkte rol spelen (10 procent).

Om het aanwezige talent te behouden, is het belangrijk eerst te identificeren wie de high potentials in de organisatie zijn. Slechts 39 procent van de respondenten heeft in het verleden stappen ondernomen om deze te identificeren. Dat de noodzaak aanwezig is, blijkt uit het feit dat 80 procent van de respondenten verklaart beter te kunnen doen in het aanwenden van hun aanwezige talent.

“Succesvolle organisaties begrijpen dat hun succes niet alleen afhangt van het aanbieden van een goed product of klantvriendelijke service, maar dat gemotiveerde en efficiënte werknemers even cruciaal zijn om de aankomende groeikansen ten volle te benutten”, aldus Guido Perremans, P&O-directeur bij Attentia. “Een uitgekiend talentmanagementbeleid kan de pijnpunten en kansen van een organisatie blootleggen en biedt oplossingen voor het aantrekken en behouden van talent.”

Bij de geplande investeringen valt op dat leadership development het meeste aan belang wint. Opleidings- en rekruteringsplannen zijn het meeste ingeburgerd, maar komen slechts op de tweede en derde plaats. Skills & competence management en succession planning vervolledigen de top 5 van investeringen.

Social media (5 procent), assessments (14,9 procent) en 360 graden feedback (15,6 procent) bengelen onderaan op de investeringsagenda.

Uit de rondvraag blijkt tevens dat het vertrouwen van de Belgische werkgevers in de economie voorzichtig toeneemt. Bijna zes op de tien ondervraagden verwacht de komende drie jaar een verbetering in hun groeivooruitzichten. Meer dan de helft zegt dat ze het afgelopen jaar meer mensen aangeworven dan ontslagen hebben. Ook voor het komende jaar schatten ze de situatie vrij rooskleurig in: twee derde geeft aan nieuw personeel te zullen aantrekken.

Het onderzoek besluit dat het in de huidige economische context van strategisch belang is om als organisatie een concreet zicht te hebben op de beschikbare sleuteltalenten. Zeker nu de ‘oorlog om talent’ om de hoek loert en bepaalde gespecialiseerde talenten schaars gebleven zijn, zelfs tijdens de recessie. Belgische organisaties zijn zich daar terdege van bewust en zullen hetzelfde engagement dat ze toonden ten opzichte van hun klanten tijdens de economische malaise, nu moeten aanwenden binnen hun eigen organisatie.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen