< Terug naar overzicht

53 procent van de kmo’s geeft medewerkers ecocheques

De ecocheque heeft succes, vooral bij bedienden, elektriciens en in de metaalindustrie. In de chemie en de schoonmaaksector is hij echter niet populair. Meer dan de helft van de kmo’s heeft in 2009 al ecocheques gegeven.

In de sectoren die ecocheques konden uitreiken in 2009, heeft iets meer dan de helft van de kmo’s (53 procent) dat ook gedaan. In sommige sectoren werd er massaal gebruik gemaakt van dit extraatje, in andere nauwelijks. Absolute koploper zijn de drukkerijen, waar 90 procent van de werknemers ecocheques kreeg. In de chemie- en de schoonmaaksector was er weinig belangstelling.
Die conclusies komen van een studie van SD Worx. In februari 2010 heeft de HR-dienstengroep een onderzoek uitgevoerd naar de effectieve toepassing van de ecocheque in kmo’s die tot de 46 sectoren behoren. De steekproef bestond uit 17.899 kmo’s.

Grote verschillen


De verschillen tussen de sectoren vallen ook op. Terwijl 83 procent van de elektriciens ecocheques kreeg, was dat voor werknemers die onder het paritair comité houtbewerking vallen amper 2,7 procent. Verschillen tussen arbeiders en bedienden waren er nauwelijks.
Sommige sectoren hebben dus massaal ecocheques uitgereikt, terwijl andere amper interesse toonden. Dat komt omdat grote sectoren de bedrijven toelating gaven een ander loonvoordeel of nettoverhoging in te voeren. Hoewel er een cao was afgesloten, kregen bedrijven dus de keuze al dan niet ecocheques te gebruiken voor de loonsverhoging bovenop de index, of te opteren voor een andere vorm van opslag (cash, verhoging maaltijdcheques,…).

Groot succes bij drukkerijen, elektriciens en metaalindustrie


Binnen het paritair comité van de elektriciens kende 77 procent van de kmo’s ecocheques toe, goed voor 83 procent van het personeelsbestand.
Ook in de metaalsector is de ecocheque een succes: 77 procent van de arbeiders kreeg het nieuwe betaalmiddel.
Koploper zijn echter de drukkerijen. Daar koos 84 procent van de ondernemingen voor de ecocheque en bereikte daarmee 90 procent van het werknemersbestand.
Het paritair comité 218 voor bedienden koos er ook massaal voor: 69 procent van de kmo’s gaf het voordeel aan 77 procent van de werknemers.

Amper succes in chemische nijverheid, schoonmaak en houtbewerking


Hoewel sommige sectoren een ecocheque-cao hebben afgesloten, maakten de kmo’s die tot die sectoren behoren er amper of geen gebruik van. Zo ontvingen in de scheikundesector slechts 6,6 procent van de arbeiders en 6,2 procent van de bedienden ecocheques.
In de houtbewerking lag dat aantal nog lager, op amper 2,7 procent. Helemaal onderaan bungelde de schoonmaaksector, met slechts 1,6procent van de medewerkers.
De kmo’s uit deze sectoren hebben op ondernemingsniveau een beslissing genomen. In de sector van de scheikunde worden sowieso al maar zelden beslissingen op sectoraal niveau genomen.

De ecocheque: een succes


De ecocheque werd gelanceerd in 2009. De introductie ervan sluit aan bij de intentie van de sociale partners om werknemers in 2009 en 2010 een loonsverhoging bovenop de index te geven.
Voor 2009 ging het om maximaal 125 euro, voor 2010 om maximaal 250 euro.
Bedrijven kunnen deze nettoverhoging toekennen door, bijvoorbeeld, het vrijgesteld bedrag voor maaltijdcheques of de mobiliteitsvergoeding te verhogen, maar ook door ecocheques toe te kennen, een nieuw voordeel dat voortspruit uit het Interprofessioneel Akkoord 2009-2010.
Indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan, zijn ecocheques zowel voor werkgever als werknemer vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen.
De interesse voor de ecocheque bleek groot. Uit een rondvraag van SD Worx bij 500 payrollverantwoordelijken bleek dat in het najaar van 2009 al 70 procent van de bedrijven de ecocheque wilde invoeren. Daartoe moest wel een cao worden afgesloten.
Eind 2009 hadden 46 sectoren een cao afgesloten met de mogelijkheid om de ecocheque te gebruiken als looninstrument om de netto koopkracht van werknemers te verhogen. Vooral in de grote sectoren zoals de chemische nijverheid, de metaalindustrie en pc 218, het paritair comité voor bedienden waren de ecocheques populair. Opvallende afwezige was de bouwsector.

Bron: SD Worx

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen