< Terug naar overzicht

50-plussers pessimistisch over jobkansen

50-plussers vormen een kwart van alle werkzoekenden in Vlaanderen. Maatregelen om hen te activeren, krijgen een almaar groter belang in het arbeidsmarktbeleid. Maar die maatregelen voldoen allerminst, blijkt uit een bevraging van het Vlaams ABVV van 500 werkzoekende 50-plussers.

95 procent van de werkzoekende 50-plussers wil nog werken. Bij de groep ouder dan 55 jaar is dat 90 procent. Ruim een derde (35 procent) wijst er daarbij wel op dat zij het tempo en de prestatiedruk van vroeger niet meer haalbaar achten.

Toch denkt slechts een minderheid (13 procent) nog een goede kans te maken om snel een job te vinden. Bijna de helft (45 procent) denkt dat werkgevers hen louter wegens hun leeftijd niet meer willen aanwerven.

82 procent reageert regelmatig op vacatures. Maar dat is zelden succesvol. Ongeacht het aantal sollicitaties dat men doet, wordt 90 procent zelden uitgenodigd voor een gesprek, 25 tot 30 procent nooit. Desondanks blijft de motivatie hoog wanneer men dan toch op gesprek mag gaan.

Ongeveer 45 procent geeft aan dat de werkgever tijdens het sollicitatiegesprek liet blijken dat zijn of haar leeftijd een probleem was. Eén op de vier geeft aan dat tijdens het sollicitatiegesprek bleek dat de job te hoge eisen stelde naar tempo en prestatiedruk.

Ander beleid nodig


“Activering en tewerkstellingspremies zijn belangrijk, maar hebben te weinig impact op de kansen die ouderen krijgen om een job te vinden. Ook vermindering van de loonkosten heeft maar een zeer beperkt effect. Er is dus veel meer nodig,” stelt Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV.

“Als we ouderen echt aan de slag willen helpen, moeten we ook inzetten op het activeren van de werkgevers en op investeringen in aangepaste jobs en werkbaar werk. Bovendien blijft, gezien de geringe aanwervingskansen, een sociaal vangnet via brugpensioen voor ouderen noodzakelijk. Het federaal regeerakkoord slaat op deze cruciale punten de bal volledig mis,” zegt Copers.

Bron: ABVV

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen