< Terug naar overzicht

50-plusser scoort slecht bij collega’s en werkgevers

Ondanks de vergrijzing en het groeiend aantal 50-plussers in bedrijven, worden deze oudere werknemers weinig gewaardeerd op de werkvloer. Vooral hun jongere collega’s schatten hun capaciteiten laag in. Bedrijven en werknemers zijn weinig of onvoldoende voorbereid op de gevolgen van de vergrijzing.

Dit blijkt uit recent onderzoek van Tempo-Team en het onafhankelijk onderzoeksbureau InSites Consulting 2009, bij een representatieve steekproef van 200 werkgevers en 500 werknemers.

Kansen


Ouderen maken weinig kansen op de arbeidsmarkt omdat hun capaciteiten niet hoog ingeschat worden. Minder dan de helft van de werkgevers (42 procent) ziet de werkzekerheid voor 50-plussers in de toekomst positief evolueren.
Ondanks de vergrijzing geeft slechts 8 procent van de werkgevers voorkeur aan 50-plussers en maken deze laatsten vijf keer minder kans om aangeworven te worden dan hun jongere collega’s.
60 procent van de werkgevers ziet in de toekomst geen actieve rol voor 50-plussers in zijn bedrijf. Mannelijke 50-plussers die als bediende werken maken de grootste kans op werk in tegenstelling tot vrouwelijke arbeiders die het minste kans maken.
Ook de 50-plussers zelf schatten hun kansen op werkzekerheid niet hoog in met een verwachtingsscore van 7 op 10, bij de werkgevers is deze score nog lager, namelijk 6,6/10.

Troeven


Gevraagd naar de belangrijkste troeven van 50-plussers, zijn werkgevers het erover eens dat ze loyaal (83 procent) zijn met een grote jobkennis (83 procent) en kwaliteitsvol werk leveren (83 procent).
Er is echter heel wat minder tevredenheid over de dynamiek en openheid van onze oudere werknemers. Zo is slechts 32 procent van de werkgevers tevreden over de creativiteit van 50-plussers en 38 procent over hun stressbestendigheid en flexibiliteit.
Indien een werkgever een 50-plusser rekruteert, dan is dat vooral omwille van zijn job- (70 procent) en bedrijfskennis (61 procent) gecombineerd met betrouwbaarheid (69 procent) en loyaliteit (62 procent).
De voornaamste redenen om ze niet te rekruteren zijn het zwakke aanpassingsvermogen (73 procent), te weinig flexibiliteit (70 procent) en te lage inzetbaarheid (69 procent).

Bedrijven wensen in de eerste plaats 50-plussers te rekruteren voor projecten die een specifieke knowhow vereisen (73 procent), in afwachting van het vinden van een jongere kandidaat voor moeilijk in te vullen vacatures (58 procent), voor bedrijfsspecifieke opleidingen of als mentor voor nieuwe werknemers (56 procent) en tot slot als tijdelijke werkkracht bij piekmomenten of tekorten (54 procent).

Overheid schiet tekort


Het generatiepact dat tot doel had om meer oudere werknemers langer aan het werk te houden, heeft vooral tot gevolg dat het brugpensioen minder aantrekkelijk wordt. Slechts 15 procent van de ondervraagde werkgevers deed het voorbije jaar een beroep op het brugpensioen en 50 procent ziet deze formule niet verder toenemen.
Het gevoerde beleid om de activeringsgraad bij 50-plussers op te voeren schiet duidelijk tekort. Slechts één op de drie werkgevers is dan ook tevreden over de maatregelen die de overheid tot op heden nam.
Werkgevers zijn in de eerste plaats vragende partij voor structurele loonlastenvermindering om meer 50-plussers te rekruteren (69 procent), gevolgd door financiële tussenkomsten voor opleiding en begeleiding (65 procent) en extra middelen bij outplacement (53 procent).
Dwingende maatregelen zoals verplichte quota’s zijn voor de werkgevers geen optie (14 procent).

Collega’s sceptisch


Gevraagd of zij akkoord gaan met bepaalde eigenschappen van 50-plussers op de werkvloer, wijzen de resultaten op een groot verschil in appreciatie tussen de 50-plussers zelf en hun collega’s en werkgevers. Systematisch ligt de perceptie van de kwaliteiten van 50-plussers bij collega’s en werkgevers lager dan hun perceptie over zichzelf. Dit wijst er opnieuw op dat de kloof tussen 50-plussers en hun collega’s aanzienlijk is.
Vooral de eigenschappen flexibiliteit, interne en externe mobiliteit, aanpassingsvermogen en motivatie worden niet toegeschreven aan de 50-plussers.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen