< Terug naar overzicht

50-jarige heeft in België nog 7,8 jaar werkjaren voor de boeg

Iemand van 50 jaar heeft in België nog een loopbaan van gemiddeld zeven jaar en net geen tien maanden voor de boeg. Samen met Italië bengelen we daarmee aan de staart van het Europese peloton.

Het cijfer staat in een nieuw rapport waarin het steunpunt Werk en Sociale Economie (WSE) meet of Vlaanderen en België op de goede weg zijn om de Europese ambitie te realiseren om tegen 2020 ten minste 50 procent van de 55-plussers aan het werk te houden.

Het steunpunt hanteert een boordtabel met 14 indicatoren. Voor het grootste deel gaat het om een update van een eerdere versie uit 2010. De verwachte loopbaanduur op 50 jaar is wel een nieuwkomer. Het Europese statistische bureau Eurostat stelt pas sinds kort gegevens daarover ter beschikking.

Inhaalbeweging


De nieuwe indicator bevestigt dat we nog een lange weg af te leggen hebben om zelfs maar het Europese gemiddelde te halen wat betreft de inzet van 50- of 55-plussers op de arbeidsmarkt.

In Duitsland heeft een werknemer op 50 jaar nog een loopbaan van gemiddeld 10,6 jaar voor de boeg, bijna de helft langer dan in België. In Nederland is dat 10,4 jaar. Frankrijk, dat ook geen koploper is, haalt 8,5 jaar.

Er blijken weinig verschillen te zijn tussen de gewesten. Vlaanderen zit met 7,6 jaar ongeveer op het gemiddelde. Wallonië haalt 6,9 jaar en Brussel 7,8 jaar.

Het grootste lichtpunt is dat ons land wel een sterke inhaalbeweging heeft gemaakt. In 2000 had een Belgische werknemer van 50 jaar gemiddeld nog slechts 5,8 jaar voor de boeg. Daar is dus twee jaar of meer dan een derde bijgekomen. Enkel Nederland deed het nog beter. Maar zelfs met die remonte komen we enkel nog maar op dezelfde hoogte als de andere hekkensluiter, Italië.

'Werkbaar werk'


Ook de andere indicatoren geven geen al te rooskleurig beeld. Ze kunnen samengebracht worden in drie clusters. De eerste meet de kans van 50-plussers om (weer) aan het werk te gaan. De tweede gaat vooral over maatregelen die ervoor moeten zorgen dat ze langer aan het werk blijven. De derde meet in welke mate België er echt in slaagt de uitstroom af te remmen.

Het steunpunt WSE zet uiteindelijk voor slechts twee indicatoren het licht op groen. Daar boeken we een voldoende grote vooruitgang. Vooreerst blijkt uit onderzoek van de SERV dat we vooruitgang boeken in het verschaffen van 'werkbaar' (lees: kwalitatief aanvaardbaar) werk aan oudere werknemers.

Door een aantal hervormingen in de reglementering moeten oudere werklozen ook meer beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. Maar in de praktijk levert dat te weinig op. Voor zeven indicatoren wordt het licht op oranje gezet. Hier is wel sprake van enige vooruitgang, maar die volstaat niet om tegen 2020 de doelstelling van 50 procent werkende 55-plussers te halen. 50-plussers hebben nog altijd een te klein aandeel in de aanwervingen.

Weinig kans op herintreden


De meer intensieve trajectbegeleiding door de VDAB heeft op het terrein nog niet zoveel effect voor oudere werkzoekenden. Ook bij uitzendarbeid komen de ouderen nog te weinig aan hun trekken. Ze gaan slechts in beperkte mate als zelfstandige aan de slag.

De uittredingsleeftijd kruipt langzaam omhoog, maar is met gemiddeld 59,5 jaar in 2010 nog altijd veel te laag. Het is ook nog altijd onduidelijk of systemen zoals tijdskrediet 50-plussers helpen om langer door te werken of integendeel vooral opstapjes zijn richting exit.

En dan zijn er nog vijf indicatoren waarvoor het licht op rood staat. Hier trappelen we ter plaatse of gaan we zelfs achteruit. Oudere werkzoekenden geraken nog altijd veel te moeilijk opnieuw aan een job en konden niet profiteren van het herstel in 2011. Werkende 50-plussers komen amper aan de bak bij loopbaanbegeleiding of opleiding. Ze veranderen ook bijna niet meer van job.

Bron: Steunpunt WSE/De Tijd

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen