< Terug naar overzicht

45-plussers even gemotiveerd als jongere collega’s

Werknemers ouder dan 45 jaar hechten vooral belang aan de stabiliteit van het bedrijf, aangename werktijden en werkomstandigheden. Extra motivatie putten ze uit een hogere waardering in de job en doorgroeimogelijkheden. Over de aangeboden leer- en ontwikkelingskansen zijn ze minder tevreden dan hun jongere collega’s. Ook de tevredenheid over de directe chef, de communicatie van managementbeslissingen en inspraak in het beleid scoren minder goed.

Op basis van recent cijfermateriaal toont dienstverlener SD Worx aan dat oudere werknemers even gemotiveerd zijn als hun jongere collega’s. Zij zijn ook duidelijk meer tevreden over de uitdaging die ze vinden in de job in vergelijking met hun jongere collega’s. Ze zijn tevreden over hun collega’s, de jobinhoud, werktijden en -omstandigheden. Minder goed scoren de leidinggevende, leer- en doorgroeimogelijkheden en het management. Toch vindt 71% van de 45-plussers dat ze nog niet aan het einde van hun mogelijkheden zitten. De leidinggevende denkt daar enigszins ander over: 29% van de leidinggevenden vindt dat de 45-plusser wel tegen de grens van zijn mogelijkheden presteert.

De tendens naar een realistischere perceptie van de verwachte pensioenleeftijd zet zich door. Gemiddeld denkt men op 62 jaar te kunnen stoppen met werken. Ook de gewenste pensioenleeftijd stijgt: vorig jaar lag deze op 56,8 jaar nu op 57,3. De verwachte pensioenleeftijd wordt bepaald door de leeftijd van de werknemer: werknemers tot 40 jaar geven 65 jaar op als leeftijd voor pensionering, veertigplussers verwachten rond 60 jaar met pensioen te kunnen. Werknemers van 60 jaar of ouder geven dan weer een meer realistische inschatting van 65 jaar.

Vanaf 45 jaar schatten werknemers het lastiger in om een nieuwe baan te vinden. Zelfs in deze tijden van schaarste op de arbeidsmarkt speelt een negatieve perceptie met betrekking tot de inschatting van kansen op ander werk. Oudere werknemers werden het afgelopen jaar ook beduidend minder gecontacteerd voor een andere job dan hun jongere collega’s.

Uit deze bevindingen concludeert de HR-consultancy dat het belangrijk is dat werkgevers alert zijn voor de specificiteit en de tijdscontext van de verschillende generaties. Zowel bij het aantrekken van oudere werknemers als bij het behoud ervan, is het aangewezen rekening te houden met hun eigenheid. Voorbeelden zijn eigen wervingskanalen, het motiverend aansturen op meer inspraak in het dagelijkse beleid van de organisatie, een luisterend oor voor de werkomstandigheden, het voorzien in specifieke opleidingstrajecten enz. Toch houdt 73% van de organisaties in hun personeelsbeleid nog geen rekening met de verschillen tussen de generaties. Bovendien is het voor organisaties belangrijk om de kennis en ervaring van de oudere werknemers te koesteren. Een sterkere appreciatie van hun kennis wordt door de 45-plussers aangegeven als extra motivatie.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen