< Terug naar overzicht

30.000 werklozen met een arbeidshandicap

Eén op de vijf langdurige werklozen kan volgens de VDAB niet worden toegeleid naar de arbeidsmarkt. Ze kampen met een niet-arbeidsgerelateerde problematiek. VDAB-topman Fons Leroy roept op deze groep niet af te schrijven.

Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de arbeidsdienst VDAB, haalt deze week in zijn persoonlijke blog de problematiek aan van een grote groep Vlaamse werklozen die "niet kunnen worden toegeleid naar de arbeidsmarkt."

Sociaal adaptatietraject


“Bijna één op de vijf van alle langdurige werkzoekenden kampt met een niet-arbeidsmarktgerelateerde problematiek”, schrijft Leroy. Het gaat dus niet om werklozen zonder diploma of scholing, of met de verkeerde scholing, maar om mensen met “psychosociale problemen, ernstige medische beperkingen, verslavingsproblemen, generatiearmoede en diepe uitsluiting, persoonlijke levenskwetsuren enzovoort.”
Door die opstapeling van problemen maken ze geen kans op de veeleisende arbeidsmarkt. Volgens Leroy is het “onduidelijk of, hoe en wanneer aan hen een professioneel re-integratietraject kan worden aangeboden.”
Vooraleer ze aan sollicitatiehulp (door de VDAB) toe zijn, moeten ze eerst opgevangen en begeleid worden door een brede waaier van welzijnszorgdiensten. Pas na het doorlopen van een ‘sociaal adaptatietraject’, zegt Leroy, kunnen ze met succes deelnemen aan de arbeidsbemiddeling van de VDAB.

Niet afschrijven


Deze groep mag niet definitief worden afgeschreven. “We mogen ons niet bij deze analyse neerleggen en deze mensen opnieuw in de schuif van de ‘passieve’ werkzoekenden stoppen. Het activeringsbeleid houdt juist in dat ook voor deze doelgroep alle mogelijke inspanningen worden gedaan om hen toe te leiden naar banen op de reguliere en/of beschermde arbeidsmarkt of – als dit niet kan – naar het brede circuit van de arbeidszorg. Op een arbeidsmarkt met een toenemende schaarste aan arbeidskrachten op langere termijn kunnen we geen enkel inzetbaar talent links laten liggen”, schrijft Leroy.

Wel in staat om te werken


De oproep van Fons Leroy werd niet echt overgenomen door De Standaard, die opvallend berichtte over de blog van de VDAB-topman. De krant besteedde aandacht aan het onderwerp, maar koos zeer ongelukkig voor de ongenuanceerde titel: "30.000 niet in staat te werken".
Voor het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid is dit “een slag in het gezicht van mensen met een handicap die dagdagelijks inspanningen doen om ondanks hun beperkingen toch te werken of werk te zoeken.”
Volgens het Gebruikersoverleg signaleert Leroy terecht dat voor een aantal werkzoekenden de bestaande inzet van instrumenten niet volstaat om hen aan het werk te krijgen. Maar dat de krant ervan maakt dat alle mensen met een arbeidshandicap niet kunnen werken, gaat te ver. “Qua negatieve beeldvorming kan dit tellen. Mensen met een handicap zijn mensen die omwille van een langdurige medische problematiek hinder ondervinden op de arbeidsmarkt en voor wie de VDAB bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen inzet. Dit is heel wat anders dan 'niet in staat om te werken'. Mensen met een handicap zelf en wie hen ondersteunt, doen er net alle moeite voor om het beeld te doorbreken dat een handicap hebben niet betekent dat men geen goede werker kan zijn, integendeel. Uit veel onderzoek blijkt dat de inzet, loyaliteit en uiteindelijk het rendement vaak hoger zijn dan bij de gemiddelde werknemer.”

Bron: Blogspot Fons Leroy, De Standaard, persreactie Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen