< Terug naar overzicht

267 000 werkgevers

267 000 werkgevers gebruiken vandaag de ICT-toepassing Dmfa van de RSZ voor de aangifte van hun sociale bijdragen. Per kwartaal doen ondernemingen, of hun sociale secretariaten, 1 aangifte via 1 van de beschikbare communicatiekanalen in de ICT-toepassing. Die aangifte is direct geldig voor alle instellingen van de sociale zekerheid. Smals staat in voor het evolutieve onderhoud van de ICT-toepassing Dmfa die, via beveiligde netwerken, de nodige data verstuurt naar onder meer de pensioenen, het vakantiegeld, de ziekteverzekering, de kinderbijslag en het arbeidsongevallenfonds.

Dmfa is een tweetalig acroniem voor Déclaration multifonctionelle – Multifunctionele aangifte. De RSZ wilde een evoluerend ICT-systeem dat als uniek communicatiekanaal kan dienen tussen werkgevers en hun sociale secretariaten enerzijds, en alle instellingen van de sociale zekerheid anderzijds. In opdracht van de RSZ rolde Smals het ICT-systeem uit. Dmfa vervangt oude papierstromen en zorgt voor efficiëntere data en voor automatische feedback. Op de datastromen in Dmfa worden ook vandaag nog nieuwe toepassingen geënt zoals bijvoorbeeld de berekening van specifieke pensioensystemen.

Doelgroepen

Voor specifieke doelgroepen op de arbeidsmarkt kent de RSZ verminderingen toe op de sociale zekerheidsbijdragen waardoor de brutoloonkost voor die doelgroepen daalt. Smals ondersteunde de RSZ in een aanpassing aan Dmfa waardoor die doelgroepverminderingen automatisch worden verrekend. Werkgevers kunnen de precieze omvang van de vermindering controleren via de ICT-toepassing Ecaro. Op basis van het ondernemingsnummer en het rijksregisternummer van de medewerker geeft Ecaro immers per individu de correcte doelgroepvermindering weer op sociale zekerheidsbijdragen.

New!

Op vraag van de RSZ startte Smals op 1 april 2011 de harmonisatie van de elektronische identificatie van werknemers in de ICT-toepassingen van de sociale zekerheid. Alle identificaties van werknemers zullen in alle ICT-toepassingen van de RSZ op eenvormige wijze verlopen.

Portaal

Zowel Dmfa als Ecaro zijn toegankelijk via het portaal van de sociale zekerheid, op www.socialezekerheid.be. Grote bestanden zijn verstuurbaar als batches. Informatie en instructies staan op het portaal van de sociale zekerheid. Vooraf registreren of inloggen is vereist.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen