Betere managers leiden productievere bedrijven

De kwaliteit van het management heeft een positieve impact op de productiviteit van industriële bedrijven. Ook betere prestaties en een hoger salaris van topmanagers gaan hand in hand. Al is er een aantoonbaar plafond. CEO’s die meer dan 600.000 euro per jaar verdienen, presteren niet significant beter dan hun collega’s met een jaarloon tussen 400.000 en 600.000 euro.

Bereikt absenteïsme kantelpunt?

In 2018 bereikte het absenteïsme in België mogelijk een kantelpunt. Voor het eerst in tien jaar blijft het aantal langdurig afwezigen quasi hetzelfde als in het jaar ervoor. Toch meldden Belgische werknemers zich in 2018 vaker voor een korte periode ziek dan in 2017. Dat zorgde voor een stijging van 5 procent van het korte ziektepercentage. Het is 13 jaar geleden dat dit percentage zo sterk steeg in één jaar tijd. De stijging van het globale ziektepercentage is dus volledig te wijten aan de toename van het aantal korte afwezigheden.

Dumpen of (her)lezen? ‘Managing Human Assets’

Al 35 jaar oud is ‘Managing Human Assets’ ondertussen. Het boek is misschien niet de meest gekende klassieker, maar het is wel één van de eerste boeken die strategisch HR-management op de kaart hebben gezet. Met Bert Schreurs, professor HRM aan de VUB, blazen we het stof eraf en gaan we na of we dit werk moeten (her)lezen, of dat het tijd is het te dumpen...

Elke dag sterven wereldwijd 1000 mensen aan een fataal werkongeval

Jaarlijks sterven wereldwijd bijna 2,8 miljoen werknemers ten gevolge van stress, buitensporig lange werktijden en ziektes, terwijl 374 miljoen werknemers gewond geraken of ziek worden door hun werk. Ook in België daalt het aantal zware arbeidsongevallen niet.

Beter teamwerk kan levens redden in zorgsector

Slecht functionerende teams zijn een aandachtspunt in veel organisaties en hebben een negatieve impact op prestaties. In een ziekenhuis kan dit letterlijk het verschil betekenen tussen leven of dood. Een analyse van het Britse Royal College of Surgeons toont aan dat het optreden van complicaties tijdens operaties vaak te wijten is aan slecht teamwerk.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen