< Terug naar overzicht

15% meer bedrijven plaatsen personeelsadvertenties in nationale rekruteringskranten

Het jobadvertentieblad Vacature bevestigt de positieve conjunctuurevolutie die zopas werd bekendgemaakt door het Verbond van Belgische Ondernemingen en Federgon, de federatie van de uitzendsector.

Naast de verhoogde groeiraming van de economie (die het VBO bekendmaakte) en de toename van het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid (die Federgon registreerde), wijst ook het toegenomen aantal gepubliceerde vacatures voor hooggeschoolden (universitair en hobu) in de rekruteringskranten op een heropleving van de Belgische economie. De zeer conjunctuurgevoelige markt voor personeelsadvertenties zag de voorbije drie jaar het aanbod voor hooggeschoolden sterk afnemen. De eerste helft van 2004 toont voor de eerste keer in drie jaar een positieve evolutie: in de periode januari-mei 2004 nam het aantal vacatures voor hooggeschoolden in de Belgische rekruteringskranten (Vacature, Références en Jobat) toe met 8% t.o.v. dezelfde periode vorig jaar.

Een opvallende maar zeer positieve vaststelling is dat de recente evolutie van de rekruteringskranten de voorspelde economische groei van 2,5% reeds overschrijdt. De meeste vooruitgang werd de voorbije maanden geboekt in de functiedomeinen onderzoek & ontwikkeling (+42%), productie & kwaliteitszorg (+36%), technologie (+31%), logistiek (+21%), ingenieurs (+15%) en ICT (+10%).

Ook de commerciële functies (+9%), consultancy (+3%) en marketing (+2%) zijn aan hun opmars begonnen, zij het minder spectaculair dan de technische profielen. De financiële, juridische en administratieve functies zullen wellicht deze positieve evolutie snel volgen.
Opvallend is ook dat na een periode van relatieve afwezigheid een aantal grote rekruteerders uit sectoren zoals telecom, ICT en consultancy, sectoren die de voorbije drie jaar ‘verdwenen’ waren van de arbeidsmarkt, opnieuw op de voorgrond treden en hun vacatures openbaar maken via de grote rekruteringsmedia.

Vergeleken met vorig jaar tellen we dit voorjaar 15% meer bedrijven die personeelsadvertenties plaatsten in de nationale rekruteringskranten. Ook het gemiddelde formaat van de advertenties nam in diezelfde periode toe met 3%, wat wijst op een voorzichtige toename van de rekruteringsbudgetten en de behoefte van ondernemingen om zich opnieuw sterk te profileren op de arbeidsmarkt.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen