< Terug naar overzicht

1 op de 3 kmo’s denkt aan personeelsuitbreiding in eerste kwartaal

4 op de 5 grote kmo’s (50-99 werknemers) werft aan in het eerste kwartaal van 2011. De helft van de kmo’s (49 procent) heeft nu al vacatures die moeilijk ingevuld raken. De Kmo-jobindex vertoont wel een lichte daling (-0,3 procent) in het vierde kwartaal van 2010.

Dat blijkt uit de Kmo-jobindex van SD Worx en uit een nieuwe enquête van de HR-dienstengroep bij 1055 kmo’s in België. Het opmerkelijkste nieuws: 1 op de 3 Belgische kmo’s (32 procent) wil in het eerste kwartaal van 2011 nieuwe medewerkers aanwerven.

Kmo-jobindex (zeer) licht gedaald


Intussen blijkt uit de Kmo-jobindex van SD Worx wel dat er in het vierde kwartaal van 2010 een lichte daling (-0,3 procent) van de structurele tewerkstelling plaatsvond. Deze daling is conform de seizoensschommelingen.

Opvallend is wel dat de daling van de tewerkstelling in het vierde kwartaal volledig op rekening van de Vlaamse kmo’s (-0,7 procent) moet worden geschreven. In Brussel (+0,4 procent) en in Wallonië (+0,1 procent) werd een lichte stijging genoteerd.

Eind december 2010 stond de Kmo-jobindex op 109,1. Dat is niet langer het recordpeil van september 2010, maar nog altijd het niveau van het vorige record, dat in oktober 2008 werd gevestigd, vlak voor de crisis uitbrak.

75 procent van grote kmo's wil aanwerven


Midden december 2010 ondervroeg SD Worx ook 1055 kmo’s over hun rekruteringsplannen. De enquête werd afgenomen bij een representatief staal van de Belgische kmo-populatie. Uit de enquête bleek dat één op de drie Belgische kmo’s (32 procent) in het eerste kwartaal van 2011 nieuwe medewerkers wil aanwerven. Voornaamste reden is de toename van werk.

Meer dan driekwart van de grootste kmo’s (met 50 tot 99 werknemers) heeft aanwervingsplannen. In de kleinste kmo’s (met minder dan 5 werknemers) denkt slechts 22 procent aan personeelsuitbreiding. In het Belgische kmo-landschap vormen deze allerkleinste kmo’s wel de grootste groep (63 procent).

Terugval in Brussel


Regionaal werden significante verschillen vastgesteld tussen Vlaanderen en Wallonië, waar respectievelijk 34 procent en 33 procent van de kmo’s de komende maanden op zoek gaat naar nieuw personeel, en Brussel, waar slechts 21 procent denkt aan te werven. Voor Brussel is dat een sterke terugval tegenover de vorige enquête, afgenomen in september 2010, toen 36 procent van de kmo’s in de Brusselse regio aankondigde nog in het vierde kwartaal van 2010 te zullen aanwerven.

Significante verschillen werden ook opgetekend tussen de industriële kmo’s, waarvan bijna 40 procent nieuwe medewerkers wil aanwerven, en kmo’s uit de tertiaire en de quartaire sector, waar 30 procent aan personeelsuitbreiding denkt.

Gezochte profielen


De gezochte werknemers zijn midden- tot hooggeschoold en hebben een beperkte ervaring (1 tot 5 jaar). Kmo’s zoeken vooral bedienden (62 procent), maar in de industrie zoekt 78 procent van de bedrijven die willen aanwerven ook arbeiders.

Niet minder dan 15 procent van de grootste kmo’s (50-99 werknemers) met aanwervingsintenties zien ook uit naar kaderleden. De nieuwe medewerkers kunnen in 84 procent van de gevallen rekenen op een voltijdse job. In 88 procent van de gevallen wordt hen een contract van onbepaalde duur aangeboden. Meer deeltijdse jobs zijn er in Waalse en Brusselse kmo’s.

Bij de industriële kmo’s willen relatief meer bedrijven laaggeschoolden aanwerven dan bij kmo’s uit de dienstensector. Relatief meer Vlaamse kmo’s denken eraan personeel zonder ervaring aan te werven. Ook het percentage bedrijven dat vacatures heeft voor hooggeschoolden ligt in Vlaanderen hoger dan in Wallonië en Brussel.

Veel vacatures al moeilijk invulbaar


Opmerkelijk ten slotte is dat slechts 37 procent van de kmo’s denkt deze vacatures snel te kunnen invullen. Vlaamse kmo’s zijn in dat opzicht pessimistischer dan Waalse en Brusselse bedrijven. In de secundaire sector vreest zelfs 51 procent van de kmo’s zijn vacatures moeilijk te kunnen invullen.

Deze twijfel over lijkt gegrond. Op de vraag ‘Heeft u momenteel openstaande vacatures die moeilijk ingevuld geraken?’ antwoordde 49 procent van de respondenten positief. Vooral de secundaire sector (65 procent) en de grotere kmo’s (63 procent) kampen met moeilijk invulbare vacatures.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen