Helft zelfstandigen werkt door na het pensioen

‘Met pensioen gaan’ staat voor meer dan de helft van de zelfstandigen niet gelijk aan ‘stoppen met werken’. Het pensioen is voor hen niet zozeer een duidelijk afgelijnd einde van de loopbaan, eerder een geleidelijke overgang. Ook al gaan de meeste zelfstandigen voor hun 65 met pensioen, ze blijven daarna nog enkele jaren doorwerken en bijverdienen, weliswaar afbouwend, tot ze professioneel niet meer actief zijn.

Loonnorm officieel vastgelegd

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft een belangrijk deel van het Interprofessioneel Akkoord (IPA) dat in januari werd gesloten, geconcretiseerd en vertaald in kader-cao’s en adviezen. Deze teksten moeten zorgen voor een duidelijk kader en rechtszekerheid voor de sectoren en de ondernemingen voor hun komende (loon)onderhandelingen.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen