Zingeving en zelfontplooiing almaar belangrijker op het werk

Vlamingen zoeken almaar meer zingeving in hun job en eisen meer dan ooit dat hun werkgever zorg draagt voor de planeet en investeert in sociale projecten. Op het vlak van opleiding vinden ze zelfontplooiing belangrijker dan de drijfveer om beter te worden in hun job. In praktijk zijn het vooral lang geschoolden die bijscholingskansen krijgen en grijpen.

Een op drie werknemers geen enkele keer ziek in 2018

Ongeveer een op drie van de werknemers in de privé was vorig jaar geen enkele keer afwezig wegens ziekte. De keerzijde: bijna twee derden van de werknemers was wel minstens een dag afwezig door ziekte. Het ziekteverzuim in België is verder gestegen tot gemiddeld 12,6 dagen per jaar in 2018. Dat is vooral toe te schrijven aan het langdurig verzuimpercentage dat in tien jaar tijd toenam met 75 procent.

Automatisering leidt niet per definitie tot jobvernietiging

Na vijf jaar verlaat ongeveer 8 procent van de werknemers het bedrijf als gevolg van automatisatie, zo leert onderzoek van het Nederlandse Centraal Planbureau, de Universiteit Utrecht en Boston University. Dat werknemers uiteindelijk weer werk vinden, komt doordat automatisering leidt tot een groei van banen elders. Het is dus niet zo dat automatisering per saldo tot baanvernietiging leidt. Opvallend is dat hoogopgeleide werknemers vaker geraakt worden door automatisering, maar lager opgeleide sterker.

Loonnorm kan soepeler

De wet op de loonnorm is niet soepel genoeg. Bedrijven hebben het soms moeilijk om mensen te vinden omdat de lonen te laag zijn. “Bedrijven, sectoren of regio's die dringend op zoek zijn naar personeel moeten extra opslag kunnen geven", stelde Pierre Wunsch, de nieuwe gouverneur van de Nationale Bank, bij de voorstelling van het jaarverslag.

Een op acht werknemers meldde zich ooit ziek zonder ziek te zijn

Een werknemer op acht heeft zich ooit ‘ziek’ gemeld wegens andere motieven dan zijn gezondheid. Bij 8 procent gebeurde dit eenmalig en 4 procent zelfs meer dan eens. Een ziek gezinslid, nood aan recuperatie en combinatie werk en privé zijn de belangrijkste redenen die werknemers opgeven voor deze ziektemeldingen.

Duaal leren in de lift, maar technisch onderwijs blijft achter

Vanaf 1 september 2019 start duaal leren officieel. Ongeveer 100 scholen dienden bijna 400 aanvragen in om vanaf volgend schooljaar leren op de schoolbanken met leren op de werkplek te combineren. Een echte trendbreuk zal er echter pas komen als ook meer technische opleidingen in de derde graad van het technisch onderwijs (TSO) en Secundair-na-Secundair (Se-n-Se) duaal gaan. Nu zijn de aanvragen vooral geconcentreerd in de specialisatiejaren van het beroeps-secundair onderwijs (BSO).

Minder werken voor hetzelfde geld? Te proberen.

Met de verkiezingen in zicht, pleiten sommige partijen en vakbonden voor een substantieel kortere werkweek met behoud van loon, bijvoorbeeld in de vorm van een vierdagenweek. De motieven zijn divers, maar niet altijd even waardevol. Wat te doen?

“De grote uitdaging voor HR: opnieuw expert worden in tijd”

Een miljoen uur tijd vrijmaken voor het bedrijf: dat heeft de HR-afdeling van Coca-Cola European Partners zichzelf tot doel gesteld. Een jaar later zitten ze al aan zo’n 600.000 uur. Technologie heeft zeker geholpen om de juiste richting uit te gaan, maar vooral de pragmatische aanpak en hoe die is aangestuurd, hebben het mogelijk gemaakt om de focus op dienstverlening en de optimalisering van de tijd te integreren in het DNA van HR.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen