Nieuwe opzegtermijnen vanaf 1 mei

De nieuwe wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie past de duur van de opzegtermijnen aan die de werkgever tijdens de eerste 6 maanden na de indiensttreding moet naleven. Deze maatregel moet het wegvallen van het proefbeding compenseren.

Nieuw: jonge werknemers goedkoper aanwerven via de starterjobs

Om de arbeidskansen voor jonge werknemers zonder diploma hoger onderwijs te bevorderen, voert de ‘beperkte relancewet’ vanaf 1 juli 2018 de starterjobs voor jongeren in. Hierdoor kan de werkgever werknemers van minder dan 21 jaar voor een lager loon dan het barema tewerkstellen. In ruil dient hij de jongere wel een forfaitaire toeslag te betalen, maar deze is vrij van RSZ en belastingen. Bovendien krijgen deze werkgevers een nieuwe gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

Waar kunnen we nog extra arbeidskrachten vinden in Vlaanderen?

De krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt neemt al enkele jaren toe. De vraag naar werknemers groeit, terwijl het aanbod van werkzoekenden afneemt. De voorbije decennia is Vlaanderen wel vaker geconfronteerd met periodes van krapte. De economische conjunctuur was steeds de drijvende factor. De spanning kent dit keer echter een meer structureel karakter als gevolg van een oplopende vervangingsvraag.

Jobverlies door automatisering op de Belgische arbeidsmarkt

De technologische vooruitging zit in een stroomversnelling. Ook al zien de meeste mensen de voordelen in van deze ontwikkelingen, toch is er ook ongerustheid voor de negatieve effecten ervan op de arbeidsmarkt. Automatisering zou er immers kunnen voor zorgen dat er voor een aantal jobs geen menselijke arbeid meer nodig is, met hogere werkloosheid tot gevolg. Speelt dit effect vandaag al op de Belgische arbeidsmarkt?

‘Het internet. Ook uw zaak’: van sensibilisering naar actie

Maandag heeft Vlaams minister van Economie Philippe Muyters de aftrap gegeven van de tweede fase van de e-commercecampagne ‘Het Internet. Ook uw zaak’. In deze fase ligt de focus op het aanzetten tot actie. De campagne moet lokale handelaars de nodige praktische kennis en ervaring geven om ook gebruik te maken van het potentieel van e-commerce. Dat moet de handel én de tewerkstelling ten goede komen. Ook de VDAB zet zijn schouders onder het initiatief.

VDAB zet in op artificiële intelligentie

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) is momenteel aan het werken aan experimentele projecten om zijn dienstverlening uit te breiden. Zo wordt de hulp ingeroepen van artificiële intelligentie en chatbots om zoveel mogelijk werkzoekenden te 'matchen' met de juiste vacature.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen