< Terug naar overzicht

Wie betaalt het gelag ?

Mijn voltijdse administratieve kracht werkt tijdens het weekend in de taverne van haar vriend. Zij kwam er zwaar ten val. Het gevolg is arbeidsongeschiktheid zowel bij mij als in de taverne. Moet ik haar gewaarborgd loon betalen of kan ik de kosten van de

Wanneer u als werkgever een werknemer in dienst heeft die arbeidsongeschikt is ten gevolge van een arbeidsongeval hem overkomen bij een andere werkgever (waar hij gelijktijdig of voordien in dienst was), moet u dit beschouwen als een arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een gewoon ongeval (dus geen arbeidsongeval!) en zal u het overeenstemmende gewaarborgd loon moeten betalen.


Voor de verschijning van het Koninklijk Besluit van 19 mei 2000 was het niet mogelijk het gewaarborgd loon – en dit terwijl u niets met het ongeval te maken had - terug te vorderen. Dit Koninklijk Besluit biedt u echter wel de mogelijkheid het gewaarborgd loon (niet de sociale bijdragen) terug te vorderen van de arbeidsongevallenverzekering van de andere werkgever. Uiteraard zal de verzekeraar dit niet automatisch doen, maar zal u een verzoek tot terugbetaling aan hem moeten richten.Wat als de dagvergoeding die aan de werknemer wordt betaald hoger is dan het gewaarborgd loon?Wanneer de werknemer alleen nog verbonden is met een arbeidsovereenkomst met deze werkgever, stort de verzekeringsmaatschappij het saldo van de dagvergoedingen dat dit gewaarborgd loon overstijgt rechtstreeks aan de werknemer.


Wanneer de werknemer verbonden is met een arbeidsovereenkomst met verschillende werkgevers, stort de verzekeraar het saldo van de dagvergoedingen aan de werkgever bij wie het ongeval zich heeft voorgedaan.

Wanneer deze dagvergoedingen evenwel lager liggen dan de som van het door elk van de werkgevers uitbetaalde gewaarborgd loon, verdeelt de verzekeraar de dagvergoedingen pondspondsgewijs over deze werkgevers.Wat met andere kosten?Het subrogatierecht is niet van die aard dat u ook nog andere kosten terugbetaald zou krijgen, zoals bijvoorbeeld kosten van een eventuele vervanger. Deze kosten vallen te uwen laste, tenzij u zou kunnen aantonen dat een derde voor het ongeval aansprakelijk is (bijv. uw werkneemster werd geduwd door een boze klant van de taverne). U zal hiervoor moeten procederen en niet zo snel uw geld kunnen terugvorderen als op basis van het aangehaalde subrogatierecht.Katia Deknop

Acerta Legal Consult

katia.deknop@acerta.be

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen