< Terug naar overzicht

Werknemer neemt firmawagen over: RSZ controleert

Wanneer een werkgever aan een werknemer een goed verkoopt waarvan de koopprijs lager ligt dan de werkelijke waarde, dan maakt het verschil tussen de werkelijke waarde en de koopprijs een voordeel uit waarop sociale-zekerheidsbijdragen verschuldigd zij

De zaak handelde over een werknemer die zijn firmawagen had overgenomen. De werknemer betaalde voor de auto 1239,47 euro, terwijl deze op het tijdstip van de verkoop een cataloguswaarde van 3594,46 euro had. De RSZ beschouwde het verschil tussen de cataloguswaarde en de koopprijs als verdoken loon en vorderde sociale-zekerheidsbijdragen op het verschil.

Het arbeidshof te Antwerpen merkt vooreerst op dat er geen officieel geldende lijst bestaat met de cataloguswaarde van voertuigen naargelang van hun leeftijd. Het arbeidshof is bovendien van oordeel dat de cataloguswaarde van een voertuig maar kan meespelen indien vaststaat dat het voertuig zich in een normale staat bevindt voor een voertuig van die leeftijd.

Volgens het arbeidshof had de RSZ niet aangetoond wat de werkelijke staat was van het voertuig op het ogenblik van de verkoop. De loutere omstandigheid dat er geen opmerkingen werden gemaakt door de werkgever over de catalogusprijs en dat de werkgever zich in eerste instantie zelfs bereid had getoond om het verschil aan te geven als loon, volstaat niet om aan te nemen dat het voertuig zich in een normale staat bevond. Nochtans beschikte de RSZ volgens het arbeidshof wel over de materiële middelen om de staat van zo’n voertuig te laten vaststellen.

Bij gebrek aan bewijs dat de verkochte firmawagen op het ogenblik van de verkoop beduidend meer waard was dan de prijs die ervoor betaald werd door de werknemer, besloot het arbeidshof dat het verschil tussen catalogusprijs en koopprijs in casu niet kan beschouwd worden als ‘loon’. De vordering van de RSZ werd afgewezen.

Hoewel de werkgever in casu de dans ontspringt, mag het duidelijk zijn dat een eventuele koopovereenkomst (bijvoorbeeld van een computer, een auto,…) tussen een werkgever en werknemer door de RSZ kritisch zal worden bekeken. Wanneer de koopprijs onevenredig is met de reële waarde van het goed, bestaat het risico dat de RSZ de overeenkomst beschouwt als een vorm van loonoptimalisatie, met alle gevolgen vandien.


Arbeidshof Antwerpen, 19 april 2007, A.R. 2040523


src="http://www.hrsquare.be/Images/logos/ce.jpg" alt="images" border="0" width="150" height="27" />

images

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen