< Terug naar overzicht

Tony Vandeputte is de nieuwe voorzitter van Prevent

Tony Vandeputte werd aangesteld als voorzitter van Prevent, het instituut dat kennis ontwikkelt en verzamelt over het ruime domein van welzijn op het werk. Hij volgt Wilfried Beirnaert op.

De afgelopen drie jaar streefde Wilfried Beirnaert als voorzitter van het kennisinstituut naar het verstevigen van de bruggen tussen de ervaring op het terrein en het beslissingsniveau. Dit kreeg onder meer gestalte in de ondertekening van een samenwerkingsprotocol met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de oprichting van een commissie van sociale partners en in het dichter bij elkaar brengen van de bedrijfswereld en de academische wereld.

De nieuwe voorzitter Tony Vandeputte (61) is ere-gedelegeerd bestuurder van het VBO. Hij wil met zijn kennis van de economische wereld een actieve rol spelen en Prevent ondersteunen bij het uitdragen van de preventieboodschap in bedrijven en specifiek in kmo’s. “Veiligheid en gezondheid van de werknemers zijn grote troeven voor de bedrijven. Een rist voorbeelden toont aan dat de best presterende bedrijven diegene zijn die preventie en welzijn op een doorgedreven manier opnemen in hun dagelijks beleid,” zegt Vandeputte. Tony Vandeputte is doctor in de Rechten, licentiaat Notariaat en Economie (KU Leuven), bachelor in de Wijsbegeerte en Master of Science (Economics, universiteit van Edinburgh). Hij begon bij het VBO als economisch directeur en was er 15 jaar gedelegeerd bestuurder. Sinds 2004 is hij algemeen adviseur van het VBO en ere-gedelegeerd bestuurder. Voordat hij het VBO vervoegde was Vandeputte werkzaam op het Planbureau, doceerde hij aan de UFSIA en werkte hij vijf jaar bij Cepess (de studiedienst van de CVP en PSC). Baron Vandeputte is tevens bestuurder van EHSAL en Electrabel.

Algemeen directeur Marc De Greef van Prevent ziet in de keuze van Tony Vandeputte als voorzitter een concrete invulling van het streven van het instituut om zijn activiteiten een meer sectorale inslag te geven en preventie integraal deel te laten uitmaken van het dagelijks bedrijfsbeleid. Het instituut wil zo de ondersteunende rol als platform voor bedrijven op zich nemen, en gelijktijdig mikken op de sensibilisatie van de beroepsfederaties. Het uiteindelijke doel is immers de preventieboodschap op zo groot mogelijke schaal te verspreiden.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen