< Terug naar overzicht

Raymonda Verdyck administrateur-generaal Toerisme Vlaanderen

Sinds februari heeft de top van de Vlaamse overheid er een vrouw bij: Raymonda Verdyck werd hoofd van Toerisme Vlaanderen, het agentschap van de Vlaamse overheid dat het toerisme naar en in Vlaanderen bevordert. Haar prioriteit: een degelijk mensmanage

Raymonda Verdyck (51) studeerde Moraalwetenschappen aan de VUB, startte haar loopbaan als docente in het secundair onderwijs en werd als leerkracht gedetacheerd naar de vrijzinnige jeugdvereniging Humanistische Jongeren. In 1994 ging ze aan de slag bij de Vlaamse overheid. Ze werkte achtereenvolgens bij de administratie Cultuur (waar ze zich vooral met Jeugdbeleid bezighield) en het departement Onderwijs (waar ze in augustus 2006 waarnemend administrateur-generaal werd van het agentschap Onderwijscentrum Hoger- en Volwassenenonderwijs). Op 1 februari 2007 volgde zij Wim Vanseveren op als administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen. Vanseveren werd immers algemeen directeur televisie bij de VRT, waar hij Aimé Van Hecke opvolgde.

Toerisme Vlaanderen voert promotie in binnen- en buitenland (er zijn 12 vestigingen in het buitenland) en verleent investeringssteun aan bepaalde projecten van toeristisch belang. Het staat ook in voor de vergunning en inspecties van hotels, campings en reisbureaus in Vlaanderen. Verdyck wordt de baas van ongeveer 150 personeelsleden van Toerisme Vlaanderen in Brussel en een 50-tal medewerkers in de buitenlandse kantoren.

“Ik ben een peoplemanager”, verduidelijkt Raymonda Verdyck. “Mensen maken de organisatie. Dus is het logisch dat ik begin met intern orde op zaken te stellen: een geconsolideerd personeelsplan, nieuwe aanwervingen enz. Er wordt volop gewerkt aan de uitbouw van de HR-dienst. Deze was tot op heden te weinig bemand om alle opdrachten voor een goed personeelsbeleid te kunnen uitvoeren. De bedoeling is samen met deze ploeg meer werk te maken van een degelijk onderbouwde visie inzake vorming en personeelsontwikkeling.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen