< Terug naar overzicht

Niels Rennen personeelsverantwoordelijke baggerbedrijf Havenbedrijf Antwerpen

Het baggerbedrijf van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen heeft een nieuwe personeelsverantwoordelijke: Niels Rennen. Hij komt over van de Stad Antwerpen.

Niels Rennen (27) is verantwoordelijk voor het dagelijkse personeelsmanagement van het baggerbedrijf. Hij is het aanspreekpunt voor personeelsplanning, administratie en beheer. Hij assisteert tevens de manager van het baggerbedrijf bij de organisatie van de dienst en het uitstippelen van het algemeen en welzijnsbeleid.
“Ik vind het belangrijk dat het algemene HR-beleid van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen kan worden gevoed op basis van concrete noden en verwachtingen van de diverse bedrijven en afdelingen, waaronder het baggerbedrijf”, zegt Rennen. “Als decentrale spilfiguur kan ik hier vanuit de basis aan meewerken. Het dagelijkse contact met de collega's van het baggerbedrijf speelt daarbij een belangrijke rol. Het feit dat ik als personeelsverantwoordelijke toch ook overkoepelend en generalistisch kan werken, is een belangrijke meerwaarde. Ik vorm de brug tussen het centrale HRM-gebeuren en de lijn. De drie personeelsverantwoordelijken die nu werkzaam zijn in de operationele bedrijven, vormen een hecht netwerk dat zorgt voor een nauwe samenwerking, kennisdeling en mogelijkheden voor een nog betere onderlinge synergie. Op die manier kunnen we samen werken aan een nog breder draagvlak en kwaliteitsvol HR-beleid.”

Niels Rennen studeerde Sociaal Agogisch Werk, optie Personeelswerk aan de Artesis Hogeschool Antwerpen (2004). Hij heeft er al een mooie carrière opzitten in de publieke sector. Na zijn studies startte hij als HR-verantwoordelijke bij het Departement Algemene Zaken en Financiën, afdeling Algemene Administratieve Diensten bij Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Hij stond in voor de werving en selectie, personeelsontwikkeling en uitstroom (exit-gesprekken). Hij maakte ook een departementaal diversiteitsplan op.
In 2006 trok hij naar de Stad Antwerpen (districts- en loketwerking). Als Deskundige Vorming had hij er taken inzake change management en vorming, training en opleiding. In 2008 nam hij er de functie Deskundige HR op, waarbij hij voornamelijk instond voor werving en selectie. Hij was ook nog even waarnemend personeelsverantwoordelijke.

Ook het kranenbedrijf van het GHA kreeg een nieuwe personeelsverantwoordelijke: Evy Meirsman. Hier leest u meer over haar carrièrestap.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen