< Terug naar overzicht

Nicky Dries scoort tweemaal met HR-thesis

Arbeids- en organisatiepsychologe Nicky Dries (VUB) zal erg blij zijn dat ze het afgelopen jaar zoveel energie stak in het afwerken van haar eindverhandeling. Met haar thesis Home sweet home? Een onderzoek naar de effecten van een expatriate opdracht op d

Nicky Dries is ondertussen onderzoeksassistente aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de VUB, onder leiding van haar voormalig thesispromotor Roland Pepermans. Ze won op 25 januari de Persona-prijs van VDP en kreeg daarvoor een cheque van 2500 euro. De prijs bekroont de beste thesis die het voorbije academiejaar in ons land over een HR-thema is geschreven. Nicky Dries kon de jury van HR-professionals onder meer bekoren omdat ze in haar academisch onderzoek meteen een link legde naar de professionele HR-praktijk. Dat maakte haar studie direct relevant.

Dries stelt in haar verhandeling vast dat de werk-gezinbalans van expatriates uit evenwicht is en onderzoekt hoe de HR-afdeling dit kan voorkomen of welke oplossingen ze er voor kan aanreiken. Uit het onderzoek komt naar voren dat HR zich meestal beperkt tot een riante geldelijke beloning, maar dat de expatriates vragende partij zijn naar een goede scholing voor hun kinderen en een degelijke begeleiding van hun partner in de regio waar ze werken. Ze willen ook een grondige voorbereiding krijgen op de taal en cultuur waarin ze terechtkomen, voor zichzelf en voor hun gezin.

Nicky Dries stelt verder dat in de proactieve selectie van expatriates niet alleen mag gekeken worden naar expertise maar dat ook gezinsvariabelen aan bod moeten komen. Hoe ligt de carrièreplanning van de partner? Is er in het gezin voldoende culturele openheid om in de nieuwe omgeving te functioneren? Ook binnen het gezin zelf moeten vooraf duidelijke afspraken worden gemaakt.

U leest over de eindverhandeling van Nicky Dries meer in een volgende editie van HR Square. De dubbele prijs die de jonge assistente in de wacht sleepte, doet in elk geval het beste verhopen. Een dag na de uitreiking van de Persona-prijs bleek ze ook bij de academische jury van Schelstraete & Desmedt in de smaak te vallen. Die jury bestaat uit een professional van Schelstraete & Desmedt, een journalist van Jobat en vijf academici (van de Universiteit Gent, de Hogeschool Gent, de KU Leuven, de Universiteit Antwerpen en de VUB). De universiteiten moesten vooraf de beste HR-gerichte thesis selecteren die het afgelopen jaar binnen hun instelling was verschenen. Deze vijf laureaten kregen elk een geldsom van 250 euro. De uiteindelijke winnaar streek daar 750 euro boven op. En die winnaar kent u intussen.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen