< Terug naar overzicht

Mieke Wullems personeelsconsulent bij MOD WVG Vlaamse overheid

Mieke Wullems is onlangs in dienst getreden als personeelsconsulent bij de afdeling Personeel van de Management Ondersteunende Diensten (MOD) binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) van de Vlaamse overheid.

Mieke Wullems (23) treedt als ervaren personeelsconsulent toe tot het team Welzijn van de afdeling Personeel van de MOD. Dat team Welzijn volgt alle verloven en afwezigheden van de personeelsleden van het departement WVG op. Daarnaast coördineert men er de arbeidsongevallendossiers, de hospitalisatieverzekering, de eretekens en initiatieven betreffende arbeidsgeneeskunde. Wullems’ taken omvatten onder andere de coördinatie van de werkzaamheden binnen het team, het up-to-date houden van de intranetsite en beheer van de eretekens. Ze wordt ook het aanspreekpunt inzake preventieve acties.

Wullems studeerde in juni 2005 af als bachelor Sociaal-Agogisch Werk, optie Personeelswerk (Ehsal). Onmiddellijk na haar studies ging ze aan de slag als payroll consultant bij het sociaal secretariaat Partena. Ze deed er de loonberekening van werkgevers uit de sociaalculturele sector en de gezondsheidszorg en gaf er advies inzake sociale wetgeving.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen