< Terug naar overzicht

Martine Polen van Hogent naar Vlerick

Martine Polen ruilt Hogeschool Gent in voor Vlerick Leuven Gent Management School. Ze wordt er HR-manager.

Martine Polen (43) is de nieuwe verantwoordelijke voor het personeelsbeleid bij de Vlerick Leuven Gent Management School. “Samen met de directie zal ik een autonoom en professioneel HR-beleid uitwerken”, schetst Polen. “HR-systemen optimaliseren voor compensation & benefits, training & development, rekrutering & selectie, expatbeleid en dergelijke. Ter ondersteuning hiervan zullen we nieuwe HR-processen en -instrumenten ontwikkelen en invoeren. Verder zal ik als people manager en rolmodel de medewerkers trachten te motiveren en een maximum aan personeelsbetrokkenheid garanderen.”
Martine Polen wordt ook het aanspreekpunt voor het lijnmanagement wat betreft HR-materies. Daarnaast zal ze instaan voor de interne communicatie inzake HR-aangelegenheden. Ze rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur en stuurt een servicegericht HR-team aan.
Sinds 2005 was Martine Polen sectorhoofd Personeel van de Hogeschool Gent. Ze dynamiseerde de HR-dienstverlening door te focussen op responsabilisering en professionalisering van de HR-medewerkers en de ontwikkeling van nieuwe HRM-instrumenten ten behoeve van de leidinggevenden en personeelsleden in de dertien departementen en de centrale administratie van de Hogeschool Gent. Ze bouwde er een steunpunt Personeelszorg ten behoeve van alle personeelsleden uit en was verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van een diversiteitsbeleid voor het personeel.
“De voorbije jaren hebben we veel inspanningen geleverd om tot een vernieuwd en dynamisch personeelsbeleid te evolueren bij de Hogeschool Gent”, kijkt Polen terug. “We tekenden onder andere een nieuwe functieclassificatie en een nieuw loopbaanmodel uit voor het administratief en technisch personeel, hebben een bevorderingsronde georganiseerd voor het onderwijzend personeel op basis van kwalitatieve criteria, zorgden voor een snellere benoeming voor het onderwijzend en administratief personeel, en startten met de professionalisering van het beleid rond vorming en opleiding.”

Voor Martine Polen aan de slag ging bij de Hogeschool Gent was ze zeven jaar HR-manager België en Luxemburg bij Accenture (dat toen ongeveer 1100 werknemers telde). Haar taak bestond erin om het personeelsbeleid en de werkprocessen aangereikt vanuit het hoofdkantoor in de Verenigde Staten om te zetten, te vertalen en in te voeren naargelang van de lokale noden en behoeften. Ze zette onder andere een lokaal beloningsbeleid op, hertekende het HR-departement, gaf training in het leadership programma voor senior managers en coördineerde de insourcing-activiteiten.

Martine Polen is master in vertaalkunde (Hogeschool Gent, 1990). In 2002 behaalde ze het diploma van executive master in HRM aan de Vlerick Leuven Gent Management School. Nu wordt ze HR-manager van die managementschool.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen