< Terug naar overzicht

Marc Embo brengt skill-pooling onder bij t-groep

Marc Embo, een éminence grise van het outplacement in België, brengt zijn project skill-pooling onder bij de HR-consultancy ascento, een divisie van de t-groep. Skill-pooling is een soort uitleenformule, waarbij ervaren medewerkers door hun werkgever te

Marc Embo leidde jarenlang Claessens Outplacement in België en was als zodanig een van de pioniers van de ontslag- en carrièrebegeleiding in dit land. Na zijn vertrek bij Claessens ontwikkelde hij het concept skill-pooling, dat hij nu dus onderbrengt bij de t-groep in de vorm van een nieuwe divisie met dezelfde naam. Embo zelf neemt de dagelijkse leiding waar van skill-pooling en zal ook meewerken aan de verdere ontwikkeling van de activiteit outplacement van de t-groep.

Het basisprincipe van skill-pooling is dat bedrijven onder bepaalde omstandigheden de talenten, expertise en vaardigheden van werknemers optimaal benutten door ze te delen met andere ondernemingen. De noden van bedrijven die kampen met een tekort aan expertise, worden ingevuld door organisaties die een overschot aan gelijkaardige competenties hebben. Skill-pooling werd ontwikkeld op maat van kaderleden en specialisten ouder dan 50, als alternatief voor outplacement en brugpensioen.

Vaak worden 50-plussers als eerste ontslagen, omdat ze worden beschouwd als “te duur” en “ongemotiveerd”. Ondertussen daagt echter het besef dat met de oudere medewerkers ook een flink stuk expertise het bedrijf verlaat. Zij vormen een fundamenteel onderdeel van het “geheugen” van de onderneming. Het Ei van Embo ziet er zo uit: de werkgever houdt de medewerker (deeltijds) in dienst en blijft een beroep doen op zijn/haar expertise en talenten waarin de werknemer uitmunt en die hem het meest rendabel maken. Voor de rest van de tijd stelt hij de kracht een bijkomende activiteit in één of meer andere organisaties voor.
De skill-pooler blijft op de loonlijst van de eerste werkgever staan, die een vergoeding ontvangt van de andere onderneming(en) voor het gebruik van de ervaren kracht.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen