< Terug naar overzicht

Lieven Verbrugge neemt tijdelijk leiding over van Quintessence Consulting

Lieven Verbrugge heeft tijdelijk de leiding van Quintessence Consulting op zich genomen. Hij vervangt voorlopig Lou Van Beirendonck, die door het gerecht veroordeeld is wegens het niet naleven van bepaalde belastingregels. Van Beirendonck houdt zijn on

Lou Van Beirendonck, gedelegeerd bestuurder van Quintessence Consulting, is samen met een aantal andere partijen veroordeeld wegens het niet naleven van bepaalde fiscale wetten. In een persbericht liet de consultancy weten dat Van Beirendonck in de jaren 1990 in contact kwam met een Zweedse organisatie, waarvan achteraf bleek dat zij haar fiscale verplichtingen niet naleefde. Op vraag van de fiscale administratie werd iedereen die met deze Zweden handelde, gedagvaard. Van Beirendonck verklaarde na zijn veroordeling: “Ik verklaar, in eer en geweten, dat ik in heel deze aangelegenheid onschuldig ben. Het gerecht moet zijn werk doen en heeft hier te kampen met een zeer complex dossier, waar tal van partijen bij betrokken zijn. Ik ben, zoals zovele anderen, zelf het slachtoffer geworden van malafide figuren. Daarom heb ik, in overleg met mijn raadslieden, beslist onmiddellijk in beroep te gaan tegen deze uitspraak. Ik ben ervan overtuigd dat gerechtigheid alsnog zal geschieden.”

Om de reputatie en goede werking van Quintessence Consulting te vrijwaren, doet Van Beirendonck dus tijdelijk afstand van zijn managementverantwoordelijkheden.

Lieven Verbrugge, tot heden strategisch manager product- en marktontwikkeling, neemt tijdelijk deze taken over. Verbrugge maakt al tien jaar deel uit van de organisatie en is ruim vijf jaar lid van het directiecomité. Hij deelde mee dat “Quintessence het volle vertrouwen in de persoon van Lou Van Beirendonck behoudt en blijft geloven in de goede afloop van deze zaak”. “Wij betreuren de situatie, maar begrijpen zijn keuze om tijdelijk een stap opzij te zetten. Quintessence is een team met 40 medewerkers. Sowieso blijft de continuïteit van onze dienstverlening verzekerd”, aldus Verbrugge.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen