< Terug naar overzicht

Guy Haaze neemt ontslag als voorzitter van ACLVB

Guy Haaze, die sinds 1994 voorzitter was van de liberale vakbond ACLVB, heeft besloten de organisatie te verlaten. Ontgoocheling over de weerstand ten opzichte van het moderniseringsproces dat hij twee jaar geleden opstartte, ligt aan de basis van zijn ve

Guy Haaze (53) was de jongste jaren de drijvende kracht achter interne hervormingen bij de ACLVB. Hij deed dat met het oog op de uitbouw van een toekomstgerichte, moderne syndicale organisatie. Maar Haaze stelde vast dat niet alle geledingen van de liberale vakbond hem in die richting volgden. Deze gang van zaken betreurde hij zodanig dat hij de ACLVB verlaat.

Beweringen dat er al een tijdje onenigheid zou geweest zijn tussen Haaze en de top van het ACLVB kloppen niet. Het gerucht dat Haaze een te persoonlijke koers voer en dat de rest van de vakbondsleiding zware druk uitoefende om hem te zien vertrekken is onjuist. Dat verzekerde nationaal secretaris (en nu ook interimvoorzitter) Luk De Vos aan HR Square. “Guy Haaze besliste zelf op te stappen. Hij deed dit omdat hij ontmoedigd was dat het door hem ingevoerde en gedragen interne moderniseringsproces niet snel genoeg uitgevoerd werd. We praten dan wel over een hervormingsproces van de onderneming ACLVB, een managementproces dat gestroomlijnd moet worden. Er was absoluut eensgezindheid binnen de top over de strategische doelstellingen en het ideeëngoed van onze vakbond.” De interimvoorzitter geeft wel toe dat er “vanuit het middenkader bezorgde reacties kwamen en dat deze ook een spreekbuis hadden in het uitvoerend comité”, maar zeker niet in die mate dat Haaze geviseerd zou zijn. De Vos verklaart wel dat Haaze nogal vurig was en het hervormingsproces absoluut rond deze periode (enkele weken voor de start van de tweejaarlijkse onderhandelingen over een interprofessioneel akkoord) rond wou krijgen: “Mijn voorzitter is wel wat impulsief en ongeduldig. Hij vergat soms dat een veranderingsproces op verschillende niveaus en van toepassing op verschillende mensen veel tijd vergt.” De Vos wil daarom het strategisch plan verder uitvoeren, maar dan in een trager tempo.

Guy Haaze heeft nu (ook in tegenstelling tot andere berichten) geen enkele contractuele band meer met de ACLVB. De Vos vermoedt dat hij een nieuwe uitdaging zal zoeken in internationale ontwikkelingssamenwerking omdat hij daar reeds veel kennis van zaken heeft opgedaan via ontwikkelingsprojecten bij de liberale vakbond. “Het zal alleen niet voor ACLVB zijn”, aldus De Vos.

De Gentenaar Haaze is economist van opleiding en ging in 1977 in dienst bij de ACLVB. Hij werkte elf jaar lang op de economische studiedienst en werd in 1988 administratief en financieel directeur.

Over drie maand verkiest een buitengewoon congres een nieuwe voorzitter. Guy Haaze was zelf niet bereikbaar voor commentaar.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen