< Terug naar overzicht

Geert Meesschaert voorzitter Federgon Outplacement

Geert Meesschaert (van ADV Consult) zal als nieuwe voorzitter van Federgon Outplacement de huidige politiek van de beroepsfederatie verder zetten, uitdiepen en optimaliseren.

Als belangrijkste beleidspunten die de kersverse voorzitter van Federgon Outplcament, Geert Meesschaert, wil verwezenlijken, schuift hij het volgende drieluik naar voren:
De rol van de outplacementsector valoriseren en promoten bij de bedrijven, de overheid en de sociale partners. Outplacement als reïntegratiemiddel moet structureel deel uitmaken van een volwassen HR-beleid op bedrijfsvlak. Op het vlak van het arbeidsmarktbeleid op macrovlak is outplacement (zowel federaal als regionaal) een belangrijk element van een volwassen en actieve arbeidsmarktpolitiek.
De belangen van de sector verdedigen bij de bevoegde overheden.
De representativiteit van het departement versterken door een verruiming van het aantal leden, waarbij het quality label van de federatie en de toepassing van de gedragscode gevrijwaard blijven.

Federgon Outplacement is het departement van Federgon, dat de outplacementbureaus vertegenwoordigt. Het departement telt momenteel dertien leden. Als beroepsfederatie van de ‘partners voor werk’ groepeert Federgon de wervings-, search en selectiebedrijven, de outplacementbedrijven, de uitzendbedrijven, de project- en detacheringsbedrijven en de interim-managementbedrijven in België. Kortom, Federgon is een federatie van sectoren actief op het vlak van het optimaal aanwenden van het ‘menselijk kapitaal’. Op de eerste plaats wil de federatie de gemeenschappelijke belangen van de Federgon-sectoren behartigen.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen