< Terug naar overzicht

Frank Franceus adjunct-kabinetschef bij minister Bourgeois

Vanaf 1 september is Frank Franceus de nieuwe adjunct-kabinetschef bij minister van bestuurszaken Geert Bourgeois (NVA). Hij wordt er bevoegd voor het bestuurlijk beleid, e-government en administratieve vereenvoudiging.

Frank Franceus (44) studeerde af als licentiaat in de Rechten (Universiteit Gent) en behaalde tevens een licentiaat in Management aan de Vlerick Leuven Gent Management School. Na een enkele jaren als wetenschappelijk medewerker verbonden te zijn geweest aan de Universiteit Gent en de Vlerick Leuven Gent Management School, maakte hij in januari 1987 de overstap naar de overheid. Hij werd adviseur van het openbaar ambt bij het ministerie van Ambtenarenzaken, een functie die hij tien jaar later ruilde voor deze van beheerder in de Raad van State. Hij werd er belast met het administratief beheer, waaronder de personeelsdienst.


Vooraleer in november 2000 de functie van adviseur-generaal van het Openbaar Ambt (FOD Personeel en Organisatie – thans directie-generaal eHRM) te vervullen, was Frank Franceus ook nog kort tewerkgesteld als administrateur van de commissie voor regularisatie. In zijn nieuwe functie zal hij de minister, die bevoegd is voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling in de diensten van de Vlaamse regering en Vlaamse Gemeenschap, adviseren.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen