< Terug naar overzicht

Filip Schramme OCMW-secretaris Edegem

Filip Schramme heeft na 19 jaar de Vlaamse Opera verlaten. Sinds kort is hij OCMW-secretaris in Edegem.

Filip Schramme (46) studeerde in 1988 af aan de Universiteit Antwerpen als licentiaat in de Rechten. Nadien volgde hij Personeelsbeleid aan de IPO Management School (1994), Financieel Management en Accountancy bij de overheid aan de UAMS (1999) en Personeelsmanagement bij de overheid aan het Instituut voor de Overheid van de KU Leuven (2004).

Schramme deed zijn eerste ervaring met personeelsbeleid op tijdens zijn legerdienst. Hij was jurist-milicien op de personeelsdienst van de generale staf van de Rijkswacht. In 1989 ging hij aan de slag als verantwoordelijke verkooppuntenadministratie bij de directie productie van HBK-Spaarbank.

In 1991 stapte hij over naar de Vlaamse Opera. Tot 2000 was hij de zakelijke adjunct van de intendant. Van 2001 tot 2009 was Schramme HR-manager van de Vlaamse Opera. Eén van zijn taken was het vorm te geven aan een dienst personeelszaken. “Tot mijn aanstelling als HR-manager was er enkel één verantwoordelijke personeelsadministratie voltijds bezig met personeelszaken.”

Tot zijn verwezenlijkingen behoren onder meer het coördineren en trekken van een globaal verbeteringsproject, het mee uitwerken, onderhandelen en uitvoeren van een herstructureringsplan als gevolg van een vermindering van de subsidies in 2006.

“We zijn erin geslaagd om van deze crisissituatie een nieuwe start te maken door het formuleren van nieuwe uitdagingen en door de afvloeiingen tot een minimum te beperken. Een goede verstandhouding met de vakorganisaties werd bewerkstelligd door een objectivering van de wijze waarop de personeelsleden die moesten afvloeien werden aangeduid”, zegt Schramme. Sinds 2009 was hij manager juridische dienst van de Vlaamse Opera.

Sinds februari 2011 is Filip Schramme OCMW-voorzitter in Edegem, een gemeente van 23.000 inwoners aan de zuidrand van Antwerpen. Dagelijks zetten meer dan 300 personeelsleden zich in voor kwetsbare huishoudens en mensen met een beperking. Het OCMW heeft een sociale dienst, thuisdiensten, een woonzorgcentrum met 189 bedden en een dienstencentrum in aanbouw.

“Na 19 jaar was ik toe aan een nieuwe werkomgeving en het liefst bij een organisatie die bijdraagt tot een betere samenleving. De uitdagingen zijn de diensten beter met elkaar laten samenwerken, een duidelijke missie, visie en strategie bepalen en vorm geven aan een goed functionerend managementteam”, motiveert Filip Schramme.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen