< Terug naar overzicht

Federgon Outplacement trekt regering aan de mouw

Federgon Outplacement wil dat de federale regering snel werk maakt van de maatregelen uit het Generatiepact met betrekking tot outplacement voor ontslagen werknemers. Vorig jaar tekenden de outplacementkantoren niet meer, maar minder activiteit op.

De leden van Federgon Outplacement stelden in 2005 een afname van hun activiteit vast, vooral omdat minder kandidaten een programma van collectief outplacement heeft gevolgd. “Outplacement verdient het om meer gevaloriseerd te worden bij de ondernemingen en bij het grote publiek”, meent de beroepsorganisatie.

Een enquête uitgevoerd in haar opdracht toont aan dat de bedrijven outplacement nog niet systematisch opnemen in hun ontslagstrategie. Voorts blijft de belangstelling om gebruik te maken van het recht op outplacement voor 45-plussers nog te beperkt. Daarom lanceert Federgon Outplacement nu een informatiebrochure om outplacement te promoten bij het grote publiek.

In 2005 volgden 1178 kandidaten een programma van collectief outplacement, dit is minder dan de helft van de kandidaten in 2004 (-1278). De meerderheid van de kandidaten zijn werknemers jonger dan 45 jaar (67,6%). De helft daarvan zijn arbeiders (55,4%), de andere helft bedienden (41,8%) en kaderleden (2,9%).

Daarnaast volgden 1203 kandidaten individueel outplacement, waaronder een meerderheid minder dan 45-jarigen (58,4%), voornamelijk kaderleden (59,4%) en bedienden (38,7%).

Ten slotte maakten bijna 500 kandidaten gebruik van de formule van outplacement waar iedereen van 45 jaar en ouder bij ontslag recht op heeft (53,1% bedienden en 37,2% kaderleden.

Het Generatiepact bevat maatregelen die tot doel hebben de reïntegratie van ontslagen werknemers op de arbeidsmarkt te bevorderen via formules van outplacement, zoals:

- het strenger maken van de financiële sancties bij weigering door werkgever of werknemer het recht op outplacement voor elke ontslagen werknemer van 45 jaar en ouder toe te passen

- het voorleggen van een begeleidingsplan om erkend te worden als bedrijf in herstructurering en gebruik te kunnen maken van de voordelen verbonden aan dit statuut.

Federgon Outplacement vraagt nu dus dat de regering de koe bij de horens vat.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen