< Terug naar overzicht

The Shift

Auteurs:Lynda Gratton
Uitgever:Collins, 384 blz.
ISBN:978 000742 7932
Prijs:€20.00
Op donderdag 23 juni 2011 gaf Lynda Gratton (volgens de Financial Times wellicht de meest invloedrijke managementdenker) een workshop en lezing in Metropolis Antwerpen, een organisatie van HR Square. Ze gaat er ook uitgebreid in op haar nieuwe onderzoek en boek ‘The Shift’ over de ingrijpende veranderingen die op ons afstormen. Jobs en carrières zullen er binnenkort helemaal anders uitzien. Hier verwijzen we alvast naar haar bekendste boeken tot dusver.

‘Strategic Human Resource Management’ (1999)
Samen met coauteurs Veronica Hope Hailey, Philip Stiles en Catherine Truss. De vele en steeds snellere veranderingen maken zowel jobs als organisaties onzeker. Werknemers en managers moeten hun vaardigheden permanent bijsturen en moeten kunnen omgaan met de constante onzekerheid.

‘Living Strategy’ (2000, vertaald als ‘Zingeving in strategie’, 2001)
Mensen zijn ons belangrijkste kapitaal: we horen het voortdurend, maar veel werknemers hebben niet dat gevoel en hun talent wordt lang niet optimaal benut. Organisaties moeten dat ‘menselijk kapitaal’ echt centraal stellen bij hun strategie en betrokkenheid creëren. Anders is elke strategie gedoemd om te mislukken.

‘The Democratic Enterprise’ (2004, vertaald als ‘De democratische onderneming’, 2004)
Hoe kunnen we de basisprincipes van democratie gebruiken om organisaties te creëren waarin iedereen zoveel mogelijk inspraak kan krijgen en zijn talent kan ontplooien én inzetten? Diverse voorbeelden tonen aan dat bedrijven wel degelijk meer succes kennen als ze erin slagen om de organisatie écht te bouwen rond het ‘menselijk talent’.

‘Hot Spots’ (2007, vertaald als ‘Hotspots’, 2007)
Waarom bruisen sommige teams, afdelingen en organisaties van energie, terwijl andere verveeld, vermoeid en apathisch indommelen? Lynda Gratton zoekt het geheim van de ‘hotspots’, broedplaatsen van creativiteit en energie. Ze haalt vier kenmerken naar boven: een cultuur waarin mensen bereid zijn om samen te werken, de wil om over de grenzen heen met andere afdelingen (en mogelijk ook derden) samen te weken, de kunst om een aanstekelijke doelstelling te formuleren én het vermogen om de doelstellingen daadwerkelijk te halen.

‘Glow’ (2009, vertaald als ‘Stralen’, 2010)
Sommige mensen stralen enthousiasme, kracht en positieve energie uit, zowel in hun privéleven als op hun werk. Bovendien weten ze dat enthousiasme over te dragen op anderen. Hierdoor zijn ze een bron van inspiratie voor anderen. Dit boek is een buitenbeentje in het werk van Lynda Gratton, omdat ze hier resoluut voor het perspectief van de werknemer kiest. Ze geeft tips om zich onmisbaar te maken op het werk en een positief effect te hebben op uw omgeving dankzij uw uitstraling.

‘The Shift’ (mei 2011, verschijnt bij uitgeverij Spectrum als ‘De werkrevolutie’, september 2011)
We bevinden ons op de drempel van een revolutie die even ingrijpend wordt als de omwenteling van de arbeidswereld op het einde van de achttiende eeuw. Eén na één komen onze ‘werktradities’ en ‘verworvenheden’ op de helling te staan – en maak u geen illusies, ze zullen eraf schuiven. Vergeet de ‘levenslange job’ bij dezelfde werkgever, de comfortabele 9-tot-5-werkdag, de geleidelijke aanpassingen via niet al te drastische opleidingen, de duidelijke hiërarchie, de gezapigheid van de verloren autonomie en het kleine, overzichtelijke professionele netwerk.
Een combinatie van vijf krachten zal de (werk)wereld fundamenteel veranderen: technologie, globalisering, demografie, maatschappelijke trends en de problematiek van energiebronnen/duurzaamheid.
Dat levert drie gevaren op: fragmentering (de versplintering van de werkwereld), isolatie en uitsluiting (van een grote groep ‘nieuwe armen’).
Dat biedt ook drie kansen: ‘co-creation’ (samenwerking), engagement (en evenwicht) en ‘micro-entrepreneurship’ (ondernemerschap en creativiteit).
Er komt een drievoudige ‘shift’ in de jobs en carrières: van oppervlakkige generalist naar ‘serial master’, van eenzame concurrent naar innovatieve samenwerker en van gulzige, passieve consument naar gedreven, actieve producent.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen