< Terug naar overzicht

Telewerken

Auteurs:Smets Liesbeth Thoelen Nicholas Walrave Michel
Uitgever:Kluwer, 98 blz.
ISBN:90 4650 878 1
Prijs:€0.00
[p]Er leven ondanks de vele literatuur en seminaries nog veel vooroordelen, misvattingen en remmingen ten aanzien van telewerken. Liesbeth Smets, Nicholas Thoelen en Michel Walrave trachten deze met de handleiding ‘Telewerken’ uit de wereld te helpen.[/p]

Liesbeth Smets en Nicholas Thoelen zijn advocaat bij het advocatenkantoor Claeys & Engels en publiceren regelmatig over sociaalrechterlijke onderwerpen. Ze schreven ‘Telewerken’ samen met prof. dr. Michel Walrave, verantwoordelijk voor de onderzoeksgroep Strategische Communicatie aan de Universiteit Antwerpen en bekend omwille van vele onderzoeken en publicaties over de mogelijkheden en beperkingen van telewerk. De auteurs vonden hun motivatie in het feit dat telewerk, als een flexibele vorm van werkorganisatie, vaak alleen geassocieerd wordt met thuiswerken. Er bestaan echter nog andere typen en verschillende mengvormen (mobiel werken, werken in een satellietkantoor of werken in een telecenter) en dat wensten ze duidelijk te maken aan het publiek. Het resultaat van hun samenwerking is een praktische handleiding in het kader van de reeks ‘Samen Werken’ van Kluwer die sociaaljuridische aspecten en thema’s uit de HR-hoek bundelt.

Deze handleiding besteedt aandacht aan de verschillende juridische en beleidsaspecten bij de opzet van een telewerkproject. In een eerste deel worden de invoering en evaluatie van telewerken aangepakt. Dit gebeurt stapsgewijs, met concrete voorbeelden, praktische tips en checklists. U leert dat om de troeven van telewerk voluit te kunnen benutten u dit beter niet halsoverkop invoert. Het moet als een project in de specifieke context van een organisatie en vanuit bepaalde motivaties opgestart worden. Stel daarom steeds eerst de vraag of telewerken iets voor uw bedrijf is. Sommige afdelingen en functies binnen een organisatie zijn ‘telewerkbaar’, andere niet. Pin u echter niet vast op specifieke functies binnen de kennissectoren (bijv. programmeurs, redacteurs). Elke job waarbij de opdrachten niet plaatsgebonden uitgevoerd moeten worden, komt in aanmerking.

Natuurlijk moeten de taken wel zelfstandig uitgevoerd kunnen worden en de informatiebronnen beschikbaar zijn. De telewerker moet voorts over specifieke vaardigheden, zoals zelfdiscipline, beschikken wil het telewerk succesvol zijn. Het verlies van directe controle moet opgevangen worden door outputgericht werken en managen, plus een gezonde dosis vertrouwen. Dit zijn slechts enkele van de aandachtspunten die u in acht moet nemen bij het denken aan telewerken. Eens deze waarschuwingen doorlopen, leert u verderop in het boekje een kosten-baten analyse en een projectplan op te stellen, het project voor te bereiden, in te voeren en te evalueren. De valkuilen en succesfactoren vormen een nuttig besluit. In het tweede deel wordt de reglementering van het telewerk door de cao nr. 85 grondig uiteengezet en worden de huidige lacunes in de wetgeving besproken. De zeer leesbare schrijfstijl, de direct bruikbare informatie en de overzichtelijke kaders met tips en extra aandachtspunten maken ook dit juridisch deel licht verteerbaar.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen