< Terug naar overzicht

Sociale verkiezingen: goed gestemd?

Auteurs:Desombere Dominique
Uitgever:Kluwer, 118 blz.
ISBN:978 90 4651 408 5
Prijs:€26.00
[p]Weet u welke eisen werknemers kunnen stellen als ze willen opkomen bij de sociale verkiezingen? Kunt u inschatten hoe andere werknemers hierop zullen reageren? Kent u de rol van een voorzitter van een stembureau? Het zijn maar enkele van de vele vragen die op u kunnen afkomen. Het dunne maar nuttige boek [i]Sociale verkiezingen: goed gestemd?[/i] zorgt voor antwoorden. [/p]

Auteur Dominique Desombere deelde het boek gesynchroniseerd in. Na de inleiding waarin helder wordt beschreven welke ondernemingen verkiezingen moeten organiseren, wordt u onder andere ingelicht over de diverse data van de procedure, hoe het aantal werknemers bepaald wordt en wat de bescherming tegen ontslag inhoudt. Desombere raadt aan een werkgroep (paritair samengesteld) op te richten om de praktische organisatie en het naleven van de wettelijke verplichtingen te vergemakkelijken. Via een handig schema leert u wie u dient te informeren en waarover.


Uiteindelijk is het zover: De dag van de verkiezingen. In dat hoofdstuk overloopt Desombere enkele praktische zaken, zoals de materiële benodigdheden, de installatie en taakverdeling van het stembureau, geldig stemmen en het openen van de stembussen. In Na de verkiezingen worden enkele niet zo voor de hand liggende onderwerpen aangehaald. Zo gaat de auteur in op de vraag hoeveel tijd een afgevaardigde mag besteden aan zijn mandaat, of een individueel probleem besproken kan worden in de organen, hoe een effectieve afgevaardigde vervangen wordt en wat de deontologische regels zijn voor verkozenen.


De auteur beperkt zich niet strikt tot de sociaaljuridische regels en wetgeving. Met handige tips zet hij u aardig op weg om uw sociale relaties in goede banen te leiden. Zo beveelt hij aan om op de verkiezingsdag in een beurtrol te stemmen en hierover vooraf met de vakbondsafvaardiging een akkoord op te stellen. Zo kunt u het productieverlies beperken.


Desombere heeft ook nagedacht over de communicatie ná een vergadering. Als u bij de verslaggeving over de ondernemingsraad alles volgens het boekje doet, kunnen de goedgekeurde notulen slechts na een maand aan de werknemers meegedeeld worden. Dat kan bij belangrijke beslissingen nadelig zijn en de geruchtenmolen op gang brengen. Desombere stelt voor om de (nog) niet goedgekeurde notulen onmiddellijk na de vergadering bekend te maken onder de duidelijke vermelding ontwerp van notulen. Oog voor de waarde van communicatie ontbreekt dus ook niet in dit werk.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen