< Terug naar overzicht

Smart selecteren

Auteurs:Wim Bloemers & Anton Tempelaar
Uitgever:Business Contact, 125 blz.
ISBN:97890 477 0096 9
Prijs:€17.00
Met de klassieke selectiemethoden laten bedrijven in de Lage Landen veel allochtonen in de kou staan. Een aangepaste selectiemethode brengt daar verandering in.

“Diversiteit heeft twee aspecten: het rechtvaardigheidsaspect en het economisch aspect”, aldus Wim Bloemers (docent aan de Open Universiteit) en Anton Tempelaar (directeur van een HR-dienstenbureau). In een rechtvaardige samenleving moeten de bevolkingsgroepen evenredig vertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt. Als dat niet het geval is, moeten er vragen gesteld worden over de kansen die bepaalde groepen krijgen. Of bij de selectiemethoden.
In Smart selecteren stippen Bloemers en Tempelaar aan dat er heel wat schort aan de selectiemethoden. Vooraleer ze meer valabele tests voorstellen, gaan ze in op de bredere context. Smart selecteren staat immers voor méér dan alleen maar het omruilen van tests. Op de eerste plaats betekent ‘smart’ uiteraard ‘slim’. Slim selecteren is niets anders dan het bereiken en kiezen van een geschikte sollicitant met de hulp van verantwoorde selectiemiddelen.
“Maar het betekent ook slim in de zin van: zorg ervoor dat uw personeelsbestand een redelijke afspiegeling vormt van de bevolkingssamenstelling”, vullen de auteurs aan. Als dat niet gebeurt, vallen grote groepen buiten de samenleving, met alle gevolgen van dien. Bovendien is het economisch slim om multicultureel te werven: het boort talent aan én haalt de beste medewerkers binnen om nieuwe markten te ontsluiten. Denk maar aan de vele potentiële klanten bij de allochtone bevolking.
Het boek richt zich op de Nederlandse situatie, maar geldt evengoed voor de Belgische constellatie. De praktische tips over de geschikte tests helpen u meteen op weg.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen