< Terug naar overzicht

Schitterend Organiseren

Auteurs:Hoogendoorn Brigitte Vos Marijne
Uitgever:Academic Service, 160 blz.
ISBN:90 5261 566 7
Prijs:€25.00
[p]‘Schitterend Organiseren’ sluit aan bij een toenemend bewustzijn dat zich de laatste jaren meer en meer ontwikkelt: dat van het duurzaam ondernemen en leven. Dit staat voor zorgvuldiger omgaan met natuurlijke hulpbronnen en met elkaar. In duurzaam ondernemen zijn waarden zoals respect en solidariteit naast winst en winstmaximalisatie belangrijk.[/p]

De rode draad in dit boek is een verzet tegen het ‘paradigma van het geld’. Winst is op zich prima, maar dan wel in een harmonieuze relatie met mens en planeet.


Het valt dus wel erg op dat dit boek over grootse visies en weidse perspectieven gaat, maar toch kan men het niet afdoen als dromerig of utopisch. Dit komt niet zozeer doordat de problematiek zo tastbaar en voelbaar wordt, maar wel omdat het heel herkenbaar is. ‘Schitterend Organiseren’ gaat wel degelijk over iets - hoe moeilijk te definiëren ook -, namelijk over betekenis en zingeving aan personen, hun omgeving en hun werkplek.


Stel u voor dat u dagelijks met plezier naar uw werk gaat, omdat u er dingen doet die u graag doet, waarin u goed bent, samen of met anderen. U zal dan vast en zeker enige fierheid meedragen. Trots op uzelf en op uw organisatie en op de producten of diensten die ze voortbrengt. Dat ideaalbeeld loont toch de moeite om na te streven?


“De basisveronderstelling is dat iedereen iets moois en goeds wil achterlaten op het einde van zijn of haar leven. Iedereen wil vriendschap en liefde hebben gekend, een mooie toekomst voor de kinderen… Op wat voor manier dan ook wil men bijdragen leveren aan een betere wereld. Veel mensen doen om die reden naast hun werk ook vrijwilligerswerk of dragen geld bij aan goede doelen.” Toegegeven, als men dit leest, dan denkt men niet meteen dat dit komt uit een boek dat thuishoort in de categorie managementboeken. Maar deze poëtische beschrijving heeft wel degelijk een zeer te verantwoorden nut. De conclusie die de auteurs hieraan verbinden is immers ‘de nagel op de kop’. Hoogendoorn en Vos besluiten dat wanneer mensen datgene wat ze echt belangrijk vinden ‘naast hun werk’ doen, dit ook impliceert dat ze deze zaken niet kwijt kunnen in hun werk zelf. Datgene wat ze dagelijks doen, waar ze het meeste tijd en energie in steken, is niet wat ze het belangrijkst vinden... Men kan niet anders dan erkennen dat dit geen gezonde situatie is, dat men moet trachten dit te verhelpen en in de mate van het mogelijke om te keren. De schrijfsters streven een zeer mooie en nobele doelstelling na. ‘Schitterend Organiseren’ is geen managementboek zoals andere. Of u na het lezen wel of geen concrete stappen kan ondernemen in uw bedrijf in de richting van het voorgeschotelde ideaalbeeld, is in dit geval misschien minder belangrijk. Het punt is dat het boek u zeker en vast zal uitnodigen om mee te denken. Zich neerleggen bij de gedachten ‘zo gaat dat nu eenmaal’ wordt moeilijk. Voor wie een bron van reflectie en ook inspiratie zoekt is dit wel een aan te bevelen boek.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen