< Terug naar overzicht

Respect voor verschil

Auteurs:Jan Plug
Uitgever:Nelissen, 169 blz.
ISBN:97890 244 18077
Prijs:€19.00
Jan Plug, al meer dan veertig jaar actief in verschillende personeelsfuncties in Nederland, houdt een stevig pleidooi voor een gelijkekansenbeleid in zijn jongste boek, ‘Respect voor verschil’. Het management heeft nood aan 'culturele intelligentie', betoogt hij.

Een divers samengesteld personeelsbestand stimuleert de creativiteit in een organisatie, verbetert het bedrijfsimago, spreekt een bredere groep klanten aan én zorgt ervoor dat u succesvoller kan rekruteren op een steeds diversere arbeidsmarkt.
Jan Plug, al meer dan veertig jaar actief in verschillende personeelsfuncties in Nederland, houdt een stevig pleidooi voor een gelijkekansenbeleid in zijn jongste boek, ‘Respect voor verschil’. Hij is niet blind voor eventuele problemen: “Met name bij culturele diversiteit kunnen al snel wederzijds onbegrip en disfunctionele conflicten ontstaan.”
Voor alle hindernissen en culturele vooroordelen of verschillen bestaan echter oplossingen. Voor arbeidsgehandicapten, bijvoorbeeld, kan een eenvoudige aanpassing van een werkpost soms al volstaan. En voor een culturele kloof? “Het management zal over de nodige ‘culturele intelligentie’ moeten beschikken om hiermee op een goede wijze om te gaan. Aan P&O de taak om managers in staat te stellen deze competentie te verwerven.”
In zijn boek gaat Jan Plug concreet in op de verschillende uitdagingen. Daarbij veronachtzaamt hij ook de wetgeving ter zake niet. Ook al geldt die wetgeving niet altijd voor de Vlaamse lezer, de auteur brengt de algemene problematiek voldoende in kaart om te blijven boeien.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen