< Terug naar overzicht

Relationeel Organiseren

Auteurs:Hovelynck Johan De Weerdt Sven Dewulf Art
Uitgever:Uitgeverij Lannoo, 340 blz.
ISBN:90 2096720 7
Prijs:€38.00
Samen leren en werken in en tussen organisaties

Elk domein heeft een notie van ‘proces’. HR-medewerkers en kunstenaars, bijvoorbeeld, kennen het beide, maar begrijpen er niet hetzelfde onder. In een laboratorium verwijst de term naar een opeenvolging van chemische reacties, in de fabriek naar een resem van productieoperaties. In ‘Relationeel organiseren’ staat organiseren als proces van handelen en leren centraal.


In om het even welk vakgebied verwijst ‘proces’ naar een wording, naar een totstandkoming. Een procesperspectief plaatst de stand van zaken steeds in de context van een ontwikkeling. Het focust in de eerste plaats op het gebeuren en niet op de gebeurtenissen. Het onderwerp van het gebeuren is de basisoorzaak van de interpretatieverschillen van het begrip ‘proces’, maar zelfs wanneer men zich beperkt tot het proces waarin ons gedrag tot stand komt, blijven vele invalshoeken mogelijk. In dit boek is het procesbegrip gekoppeld aan tacit knowledge en de wijze waarop mensen die in gedrag vertolken. Gedrag wordt hierbij inzichtelijk door te werken vanuit de ervaring van de betrokkene: “Een vorm van kennis, bron van voortdurende selectie en interpretatie die betrokkenen slechts ten dele en onder bepaalde voorwaarden verwoord krijgen, maar die wel in hun gedrag herkenbaar is en zodoende verdere ervaringen beïnvloedt”. Dit boek beantwoordt op twee manieren aan deze kennis. Ten eerste wordt proces zo opgevat dat “het steeds een gebeuren betreft waarin mensen hun ervaringskennis in de moment-tot-moment-interactie in diverse samenwerkungsverbanden vertolken en verder ontwikkelen”. Ten tweede neemt het vragen op als: “Wat is de aard van deze ervaringskennis en wat zijn de randvoorwaarden die er toegang toe verlenen?”

De titel van dit werk herneemt voor zover dit mogelijk is het kernidee van dit perspectief: “Organiseren als een gebeuren tussen mensen, een proces waarin handelen en leren samengaan op een wijze die in ons taalgebruik ongekunsteld te verwoorden lijkt en waarin de grenzen van de organisatie niet de grenzen zijn van het organiseerproces.” Een blik op de inhoudstafel leert dat het bereik van onderwerpen met deze omschrijving nauwelijks breder kan. Men vangt aan met de positie van het lichaam, stapt over naar coaching, training en teams om te eindigen met een onderzoeksagenda voor wereldvrede. De gebruikelijke indeling volgens analyseniveau (bijv. groepen, organisaties, gemeenschappen) zou - zoals de schrijvers terecht inzagen - tekortschieten. ‘Relationeel organiseren’ is dan ook eerder “een snoer van hoofdstukken geordend volgens schaalgrootte: van klein naar groot, van lichaam tot aardbol”. Ondanks de kenmerkende invalshoek blijft deze verwarrende diversiteit toch de zwakte van dit werk. De vele bijdragen worden niet verbonden door een structuur maar door enkele rode draden, zoals de aard en ontwikkeling van proceskennis, de spanning tussen relationele en instrumentele perspectieven en het aangaan van een relatie met wat verschillend is.

Enkele hoofdstukken, zoals ‘Evaluatie van medewerkers’(Karel De Witte), ‘Uit de praktijk van loopbaanbegeleiding’ (Marina Avou, Jan de Visch), ‘Didactiek van de liefde: een pleidooi voor diepgaand leren in coaching, training en opleiding’ (Rombout van den Nieuwenhof, Sven De Weerdt), ‘Procesadvisering in veranderingsprocessen’ (Ludo Keunen, Lieve Wens), zijn niet toevallig in het midden van de schaalgrootte te situeren. Zij zullen u wellicht veel meer zullen boeien dan andere.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen