< Terug naar overzicht

Publiek management: op de grens van chaos en orde

Auteurs:Teisman Geert
Uitgever:Academic Service, 198 blz.
ISBN:90-5261-404-0
Prijs:€32.95
Zoekt u orde in de complexiteit en dient u zorgvuldig opgebouwde voorstellen in, dan bent u traag, verstart u het systeem. Gaat u voor snelle ontwikkelingen, dan krijgt u de stempel slordig te zijn. Geert Teisman zoekt in Publiek management op de grens van chaos en orde naar het luchtledige evenwichtspunt waar beide stijlen elkaar ontmoeten, waar ordezoeker en ontwikkelaar elkaar aanvullen. De competenties van de geknipte overheidsmanager.

Geert Teisman is hoogleraar Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij participeert in diverse innovatienetwerken tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap. Van zijn hand verscheen in 1992 Complexe Besluitvorming. In dat boek probeerde hij het begrip besluitvorming eenduidig te ontleden als ‘het voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van het besluit’. Hij moest helaas besluiten dat hét besluit in de publieke arena niet bestaat. Geen enkel besluitvormingsproces staat lang genoeg stil om een cruciaal kantelpunt tussen voorbereiding en uitvoering van een wet te hebben. Beslissingen zijn bij voorbaat gedoemd om te sneuvelen. Eens een besluit is genomen, bereiden tegenstanders een nieuw besluit voor. Macht en geldingsdrang en botsende visies zorgen dat de wetgeving nooit stilstaat. De logica van de bedrijfsefficiëntie geldt niet op het politiek toneel.

Nochtans treft de politieke leiders niet alle schuld. De brede schare leidinggevenden en belanghebbenden bij deze of gene wet of praktijk vertraagt en verstoort een efficiënte organisatie van de overheidsinstellingen, een vlotte uitwerking van regelgeving. Geert Teisman schuift de zwarte piet door naar “de lobbyisten die parlementariërs voor hun karretje spannen, zij die nieuwe technieken niet toepassen omdat ze genoeg verdienen aan de oude technieken, zij die slordig aanbesteden, zij die projecten tegen elkaar uitspelen”. Maar in de ogen van de burger ligt de fout bij de politici en hun kabinetschefs. En de media volgen gedwee hun kijkers en lezers. Publiek management op de grens van chaos en orde gaat over eisen die een samenleving stelt aan publiek leidinggevenden. Teisman helpt hen betere managers te zijn. Hij belicht de Nederlandse situatie, maar die valt in grote mate naar België te kopiëren.

De auteur onderkent twee vormen van leiderschap. Het scheidend leiderschap behoudt de beschotten tussen verschillende ministeries, partijen en besluitvormingsorganen. Het zoekt naar eenheid binnen de ‘eigen wereld’, want die is al complex genoeg. Scheidende leiders hechten belang aan structuur en controle, aan goed uitgebouwde wetten. Ze streven naar coherentie en veronderstellen dat de gehele samenleving in een geordende structuur valt als de onderdelen van de samenleving elk hun huiswerk maken. Zo eenvoudig is het niet, stelt Geert Teisman: “Terwijl in het denken van de afzonderlijke actoren de orde bestaat, buitelen die ordentelijk bedoelde handelingen in het gehele systeem over elkaar heen zodat niemand er nog greep op heeft.” De auteur noemt dit ‘het complexiteitsprincipe van samengestelde systemen’.

Verbindende leiders zijn geen eenheid- maar heelheiddenkers. Ze zoeken over partij- en andere grenzen heen naar samenwerking, eventueel in losse systemen. Ze willen vooral vooruitgang boeken in vastgelopen dossiers. Ze ondervinden evenwel problemen om hun doorbraken op globaal vlak om te zetten in concrete acties en aanpassingen op het niveau van de eenheden. Ze krijgen het verwijt te veel en te haastig te willen veranderen en realiteitszin te verliezen in hun enthousiasme de dingen aan te pakken. Geert Teisman maakt in de loop van zijn boek duidelijk dat een goed overheidsmanager de kenmerken van beide leiderschapsstijlen in zich moet dragen.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen