< Terug naar overzicht

Professionele en geografische mobiliteit van werknemers: kans of bedreiging?

Auteurs:onder leiding van Federgon ondAuteurscollectief
Uitgever:Federgon, 130 blz.
ISBN:90 8102 713 1
Prijs:€0.00
[p]Hoe beschouwt uw onderneming de professionele en geografische mobiliteit van werknemers? Als een troef? Of juist als een handicap?[/p]

Het is duidelijk dat Europese werknemers professioneel en geografisch mobieler moeten worden: 38% van de actieve bevolking in de Europese Unie werkt langer dan 10 jaar voor dezelfde werkgever en amper 2% leeft en werkt in een andere lidstaat. Een grotere professionele en geografische mobiliteit is een troef voor de werknemer die zo zijn competenties en ervaringen en zijn inzetbaarheid verhoogt. Bovendien komen bedrijven met mobiele werknemers competitiever voor de dag. De mobiliteit van werknemers is ook een steeds belangrijkere parameter voor de HR-werking: ze kan het gebrek aan competenties opvangen en de vergrijzing van het personeel tegengaan.

Maar hoe gaan we om met de mobiliteit van werknemers? Hoe zorgen we ervoor dat mobiliteit deel gaat uitmaken van het HRM van een bedrijf? Welke rol spelen externe partners hierin? Wat is de impact ervan op de maatschappij, op de onderneming, op het individu? Wat met de gevolgen van de mobiliteit inzake culturele diversiteit in de bedrijven? Kortom, vormt de geografische en professionele mobiliteit een kans of een bedreiging voor de ondernemingen?

Federgon, de federatie van partners voor werk, wou antwoorden op deze vragen en nodigde daarom specialisten en ervaringsdeskundigen uit om hun benadering van deze problematiek uiteen te zetten tijdens het tweede HR Colloquium dat de federatie op 28 november 2006 organiseerde in Brussel. In deze publicatie - gratis te bestellen bij Federgon - vindt u onder meer de artikels en de interviews van de sprekers op dit colloquium. Zo licht Jimmy Jamar (Europese Commissie), coördinator van het Europees jaar van de professionele en geografische mobiliteit van werknemers, de Europese ambities toe inzake mobiliteit en geeft hij aan waarom de Commissie dit thema in 2006 in de spots zette. Professor Claire de Brier (Ichec) geeft een definitie van de begrippen met betrekking tot werknemersmobiliteit en situeert de inzet ervan voor de onderneming en het individu. U verneemt ook alles over het model voor het beheer van interne mobiliteit dat professor Dirk Buyens en collega’s van De Vlerick Leuven Gent Management School uitwerkten. Daarnaast besteedt men aandacht aan hoe de bedrijven in ons land de werknemersmobiliteit beheren en aanpakken en is er ruimte voor een analyse van de culturele dilemma’s waarmee ondernemingen geconfronteerd worden. Een inspiratiebron voor wie lessen wil trekken uit de visies van specialisten.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen