< Terug naar overzicht

Onderzoeken en veranderen van organisatiecultuur

Auteurs:Kim Cameron & Robert Quinn
Uitgever:Academic Service, 264 blz.
ISBN:97890 5261 8890
Prijs:€39.95
Al in 1999 verscheen ‘Onderzoeken en veranderen van organisatiecultuur’ van Kim Cameron en Robert Quinn. Het boek werd niet alleen een instantklassieker, het vermaarde auteursduo zorgde er ook voor dat het up-to-date bleef. Nu ligt de derde herziene editie in de boekhandel. Het biedt een scherp beeld van organisatiecultuur.

Aan de stevige fundamenten van het boek hebben Kim Cameron en Robert Quinn niets veranderd. Sporadisch werd de uitleg wat verfijnd, gelardeerd met recente ervaringen en bijkomend onderzoeksmateriaal. De modellen worden gestut door nieuwe pijlers op basis van de gegevensstroom die de voorbije jaren verzameld werd. Gelukkig blijken ook de cases geactualiseerd, al hadden we dat graag nog wat radicaler zien gebeuren.

De auteurs zijn beide hoogleraar aan de gerenommeerde Ross School of Business van de universiteit van Michigan, de academische habitat van Dave Ulrich en een serie andere managementiconen. Voor de functies van het personeelsmanagement verwijzen ze naar Ulrich, die bij de samenvatting van zijn onderzoeken doorgaans gebruik maakt van het concurrerende-waardenmodel, dat dan weer door Quinn en co ontwikkeld werd. Geen probleem als u nog nooit gehoord hebt van dat model, want het wordt omstandig uitgelegd als een belangrijke bouwsteen van dit boek.

Het model verklaart de onderliggende waarop een organisatie is gericht. Meestal concurreren ze met elkaar of zijn ze zelfs tegenstrijdig, vandaar de naam. Het model is vooral handig om inzicht te krijgen in diverse organisatorische fenomenen zoals structuur, kwaliteit, leiderschap, managementvaardigheden en HRM.

Het concurrerende-waardenmodel vormt op zijn beurt de theoretische basis van het Organizational Culture Assessement Instrument (OCAI). Met dit instrument maakt u een diagnose van de organisatiecultuur. Met deze gegevens en de bijbehorende scores ontstaat een totaalprofiel van de organisatiecultuur. Tegelijkertijd kunt u de cultuur ermee meten en beoordelen op zes dimensies:

?1. Dominante kenmerken (vb. dynamisch, familiaal, resultaatgericht).
?2. Leiding (vb. mentor, risicobereidheid, agressieve resultaatgerichtheid).
?3. Personeelsmanagement (vb. participatie, vrijheid, competitie, stabiliteit).
?4. Bindmiddel (vb. loyaliteit, betrokkenheid, prestaties, formele regels).
?5. Strategie (vb. menselijke ontwikkeling, vernieuwing, prestaties).
?6. Succescriteria (vb. betrokkenheid, innovatie, marktaandeel, efficiëntie).

Klinkt complex? Het boek is zeker geen ontspannende lectuur, maar een doorwrocht handboek. In dit geval mag dat niets als negatieve kritiek opgevat worden, de auteurs slagen erin die gecompliceerde bouwstenen duidelijk toe te lichten én geven tegelijkertijd nuttige instrumenten mee om te meten, evalueren en actie te ondernemen. Dat geheel wordt nog aangevuld met reële voorbeelden en diverse benchmarks, zodat u meteen ook kunt vergelijken.

Zodra al die grondvesten gegraven zijn, verschijnt er een scherp beeld van de huidige organisatiecultuur mét aanwijzingen waar er gesleuteld moet worden. We zitten dan al in het vijfde van de zeven hoofdstukken, meteen het moment om de verandering uit te rollen en ook daarvoor hebben Cameron en Quinn een methode paraat. Een basis- én werkboek.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen