< Terug naar overzicht

Mens en organisatie

Auteurs:Dries Berings, Trui Steen & Styn Grieten
Uitgever:Uitgeverij De Boeck, 372 blz.
ISBN:97890 455 36514
Prijs:€29.95
In ruim honderd jaar evolueerde de blik op organisaties van het rigide ingenieursdenken van Frederick Taylor naar het delen van de macht bij empowerment en zelfs naar het huidige corporate governance. Die lange ontwikkeling wordt omstandig uiteengezet in ‘Mens en organisatie’, een gedetailleerde ontleding van de diverse denkbeelden over leiderschap en personeelsbeleid.

De docenten en onderzoekers Dries Berings (Hogeschool-Universiteit Brussel), Trui Steen (Universiteit Leiden) en Styn Grieten (Hogeschool-Universiteit Brussel) waarschuwen om de ontwikkelingen in HR met de nodige nuchterheid en afstand te bejegenen. Niet zelden benoemen we samenwerkingsvormen met beelden of metaforen, waarbij de klassieke machinemetafoor op niet bijster veel sympathie meer kan rekenen. Dat kan best terecht zijn, maar: “Het zou getuigen van onbezonnenheid om op basis hiervan alle bureaucratische principes als inadequaat te beschouwen in alle omstandigheden. Een dergelijk standpunt lijkt evenmin verstandig als het zonder meer uitroepen van de bureaucratie als ‘one best way to organize’.”

Effectiviteit moet voorrang krijgen boven sympathie. Dat klinkt kil, maar dat sluit zeker geen humane benadering uit. Precies in het goed doorgronden van de motiveringsbehoeften en het uitspelen van de nodige inspraak en autonomie kan immers een zeer efficiënte organisatie tot stand komen.

Hoe dat kan, overlopen de auteurs in alle openheid. Na een historisch overzicht, zoomen ze in op motivatie, leiderschap, welbevinden op het werk, teamwerk, communicatie, organisatiestructuur, organisatiecultuur en verandering. Dat levert een academisch getoonzette turf op, die de activiteiten op de werkvloer kan stutten, duiden en inzichtelijk maken. Daardoor is het ook méér dan een cursusboek.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen