< Terug naar overzicht

Leren coachen

Auteurs:van Beek Marinka Tijwes Ineke
Uitgever:Uitgeverij Nelissen, 168 blz.
ISBN:90-244-1717-1
Prijs:€19.50

In de vakliteratuur vindt u alles over coaching. De populariteit van het onderwerp loopt volgens Tijmes en van Beek parallel met de opgang van het HR-denken, maar is ook logisch in een steeds complexere samenleving die voortdurend een beroep doet op het zelfstandig functioneren van mensen. Die hebben nood aan enige begeleiding. Wat wij met Tijmes en van Beek missen in het coachingdiscours, is een overzichtsboek, een beschrijvende pocket die uitlegt wat coaching nu precies is, in welke vormen het bestaat en hoe u een coachproces stap voor stap opbouwt. Wij zijn blij dat auteurs dit boek dan maar zelf hebben geschreven. Weg van alle specialismen.

Leren coachen ademt in alles eenvoud uit. Het lettertype, de schrijfstijl, de bewust gekozen witlijn en bij uitstek de inhoud. De titels van de hoofdstukken had u zelf kunnen bedenken: wat is coaching?, methodiek van coaching, oriëntatiefase, diagnosefase, doelen formuleren, plan opstellen, uitvoeren, evalueren en afsluiten, feedback en confronteren, weerstand, verantwoord coachen.

Tijmes en van Beek onderscheiden drie vormen van coaching die elk een eigen type coach vereisen. De functiegerichte coaching is van toepassing op nieuwe werknemers of op werknemers die een nieuwe taak krijgen. Ze moeten vooral weten wat ze in die rol moeten doen, welke vaardigheden belangrijk zijn. Ze hebben nog wat vertrouwen nodig. Een ervaren collega of werkbegeleider kan de rol van coach opnemen. Een leidinggevende kan dit ook doen als hij uit de rol van leider stapt en het leerdoel van de gecoachte centraal stelt, boven efficiëntie en tijdwinst. Bij procesgerichte coaching heeft de persoon die gecoacht wordt al enige ervaring. De basis van het vak is door hem gekend, hij wil zijn deskundigheid opdrijven, groeien in de functie en een coach die zijn privacy respecteert. Tijdens de begeleiding komen zwakke punten aan bod. Die geeft hij enkel prijs aan een externe coach. In een laatste vorm van coaching, de contextgerichte, staat de gecoachte persoon stil bij zijn werk en omgeving. Hij bereikt een punt van bezinning en gaat zijn functioneren binnen de organisatie na. Centraal staan persoonlijke groei en ontwikkeling van de (meestal ervaren) werknemer. Hij heeft nood aan een externe coach met mensenkennis. De opdeling van Tijmes en van Beek is even eenvoudig als volledig, maar verhindert dat het coachen al van bij het begin fout loopt.

Coaching vertrekt volgens de auteurs altijd van bewustzijn en verantwoordelijkheid. Een persoon kan pas gecoacht worden als hij van zichzelf weet welke zaken minder goed lopen en als hij daar ook zelf iets wil aan doen. Vanaf dat moment heeft hij een vraag, waarmee de coach aan de slag kan. Vanuit het bewustzijn dat bepaald gedrag geen goede resultaten oplevert, zal de gecoachte persoon resultaatgericht ‘leren en handelen’. Hij gaat op zoek naar creatieve, nieuwe handelwijzen en oefent om die in de praktijk toe te passen. Dat concreet handelen vertrekt van het unieke van elke situatie. Het resultaatgericht en situatiegebonden leerproces is typisch voor coaching. Om resultaat te bereiken, moet de persoon die begeleiding krijgt soms een manier van denken en handelen afzweren die hij zich al jaren eigen heeft gemaakt. Een consciëntieuze vijftigplusser moet zelfzorg aanleren als hij het evenwicht tussen zijn werk en zijn privé-leven wil herstellen.

Bij coaching gaat het overigens niet alleen om het resultaat, maar ook om het leerproces. Dat wil zeggen dat de coach de gecoachte niet alleen helpt om van punt A naar punt B te geraken. De gecoachte moet kunnen benoemen hoe hij bij punt B is terecht gekomen zodat hij in een soortgelijke situatie voortaan zelf tot een oplossing komt.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen