< Terug naar overzicht

Le malentendu des ressources humaines

Auteurs:Hubert Serge
Uitgever:, 121 blz.
ISBN:2-9600554-0-3
Prijs:€15.00
In zijn lezenswaardig boekje Le malentendu des Ressources Humaines stelt Serge Hubert misverstanden over het personeelsgebeuren ter discussie. Hij lijkt soms hard voor zijn eigen vak, maar hij is er ook van overtuigd dat dit tot constructieve ideeen kan leiden en dat dus allen hierbij gebaat kunnen zijn die belang hebben bij het welzijn van de onderneming en bij het realiseren van haar doelstellingen.

Hoe kan het personeelsbeleid zijn plaats terugvinden zonder aan zelfvernietiging te doen en hoe kan het sommige van zijn praktijken, al dan niet overgenomen van grote managementscholen of denkers in dit domein, relativeren? Hoe kan het personeelsmanagement meer naar het menselijke en minder naar het technische evolueren, meer werken ‘voor de mens’ en minder ‘rond de mens’? Is men zich ervan bewust dat de huidige HRM-praktijken aanleiding kunnen geven tot emoties en gedragingen die soms onproductief of zelfs destructief kunnen zijn voor het realiseren van de bedrijfsobjectieven? Waarschijnlijk wel.


Serge Hubert is een pedagoog (universiteit van Luik) met een ervaring van 15 jaar in het personeelsbeleid. Hij was tot voor kort HR-manager van het Centre Hospitalier Régional de la Citadelle de Liège. Ook voor hem moet de onderneming uiteraard rendabel zijn, maar dit hoeft niet onverenigbaar te zijn met een menselijke benadering van het ondernemen. Hubert weet dat men hem vrij gemakkelijk als een ‘militant’ zal kunnen afdoen, gewoon omdat hij opnieuw focust op de aandacht voor de werknemer. Zijn boekje leest alleszins als een eerlijk, openhartig, op observaties en ervaringen gebaseerd gewetensonderzoek: hoe kan het personeelsbeleid ertoe komen de praktijken die het hanteert niet langer eenzijdig te laten ingeven door het behoud van productiviteit, rendabiliteit en competitiviteit, waarvan de mens steeds meer een puur instrument is geworden?


In zes hoofdstukjes gaat hij op zoek naar de manier van leven van de onderneming, naar haar praktijken en naar de plaats daarin van de personeelsfunctie, die als hefboom ten dienste moet staan van iedereen binnen de bedrijfsmuren. Nuttige stof voor discussie.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen