< Terug naar overzicht

Jobs & Recht

Auteurs:van Hoogenbemt Herman
Uitgever:Uitgeverij Lannoo, 323 blz.
ISBN:90 209 6742 5
Prijs:€40.00
[p]Arbeidsrecht is een complexe en voortdurend veranderende materie die zelfs voor specialisten moeilijk te volgen is. Herman van Hoogenbemt schreef met ‘Jobs en recht’ een handige gids die ook voor niet-juristen bevattelijk is. [/p]

Herman Van Hoogenbemt volgt als gespecialiseerd advocaat de wetgeving en de rechtspraak al jaren op de voet. Met ‘Jobs en recht’ tracht hij een leemte te vullen. Hij stelt dat er heel wat publicaties zijn die de overvloed van nieuwe wetten en besluiten begrijpelijk trachten te maken voor bedrijven die deze in de praktijk moeten toepassen. Maar de rechtspraak krijgt in deze publicaties niet altijd de plaats die ze verdient. Om de beslissingen van hoven en rechtbanken - het levende recht - toch te vatten is men aangewezen op juridische vakbladen. De bedoeling van deze uitgave is een kritisch overzicht te bieden van de evolutie van de rechtspraak van het volledige arbeidsrecht van 2000 tot 2005. Geen beperkingen dus tot bijvoorbeeld louter ontslagrecht, maar een geheel met aandacht voor diverse aspecten van de arbeidsovereenkomst (de rechten en plichten van partijen, schorsing, beëindiging, verjaring, bepalingen bij grensoverschrijdende tewerkstelling…) en voor de bescherming van loon en arbeid (loon, arbeidsduur, vakantie, welzijn, discriminatie, tijdelijke arbeid…). Ook de evolutie van de rechtspraak over herstructureringen en het collectieve arbeidsrecht (cao’s, vakbondsafvaardiging, ondernemingsraden en preventiecomités, conflicten) worden belicht.

Dit boek is - voor alle duidelijkheid - geen overzicht van het arbeidsrecht. Het behandelt met een logische samenhang problemen die de afgelopen jaren voor rechtbanken ter discussie stonden. Het biedt dus antwoorden op dagelijkse vragen als: “Is er sprake van discriminatie wanneer een kandidaat bij een sollicitatie beweert niet te zijn uitgekozen omdat hij een hoger diploma bezit dan werd geëist?”, of: “Mag een werkgever het surfgedrag controleren van een bediende die zich meer met surfen op het net bezighoudt dan met zijn takenpakket?”


Om de rechterlijke beslissingen in dergelijke kwesties goed verstaanbaar te houden, legt Van Hoogenbemt ook de basisbegrippen uit. Zo maakt de auteur de rechtspraak toegankelijk voor een ruimer publiek. Het is duidelijk dat hij zich niet richt op de doorwinterde jurist. Dit maakt van ‘Jobs en recht’ nog geen boek dat u zomaar doorleest, maar misschien is het toch handig het op de boekenplank te hebben staan en juridische antwoorden te kunnen opzoeken. U weet maar nooit.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen