< Terug naar overzicht

HR Nieuwe stijl

Auteurs:Lourens Johan Brughmans Ivo
Uitgever:Kluwer, 316 blz.
ISBN:90 4651 188 6
Prijs:€62.00
[p]Realiseer een hoge kwaliteit van dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten. Dat is de concrete uitdaging voor HR-managers. Maar hoe kan dit in de praktijk het beste gebeuren?[/p]

Volgens Johan Lourens en Ivo Brughmans zijn de verschillen in wijze en inrichting van het personeelsmanagement en de HR-functie nog nooit zo groot geweest. In sommige bedrijven zijn de meeste HR-taken nog ‘handwerk’, maar er bestaan ook organisaties waarin medewerkers en managers, ondersteund door informatietechnologie, zelf veel taken op het gebied van personeelsmanagement uitvoeren. Bij sommigen is de HR-afdeling ondergebracht in decentrale units, anderen werken met een shared services center dat gestandaardiseerde processen hanteert. De één voert alle of veel HR-werkzaamheden zelf uit, terwijl de ander deze gedeeltelijk of grotendeels uitbesteedt aan externe dienstverleners. Deze bonte verscheidenheid van vormgeving laat zien dat we in een periode zitten waarin organisaties zich bezinnen over de vraag hoe zij hun personeelsmanagement en de HR-functie in de praktijk willen vormgeven.


De uitdaging is immers concreet, zo schrijven Lourens en Brughmans: “Zorg voor een HR-strategie en -beleid die de organisatie helpen haar doelstellingen te realiseren. Faciliteer management en medewerkers bij het zelf uitvoeren van HR-taken op een klantvriendelijke wijze. Realiseer excellente dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten. Zorg voor een goed netwerk van leveranciers en stuur dit goed aan.”


Dit boek beoogt u te helpen met het oplossen van het organisatievraagstuk. In het eerste hoofdstuk gaat het in op de rol van de HR business partner. Wat houdt deze functie in en hoe vullen bedrijven dit in? Op basis van hun ervaringen als consultant, maar ook op basis van gesprekken met HR-managers in België en Nederland schetsen de auteurs hun visie op de ontwikkeling van de HR-functie. In een tweede hoofdstuk gaan ze na hoe informatietechnologie de prestaties van de HR-functie kan verbeteren. Er is echter ook oog voor de dilemma’s die zich hierbij voordoen. HR shared services centers is het onderwerp van hoofdstuk drie. De organisatie, werking, aansturing en voordelen worden beschreven en de vraag “Hoe benut ik schaalvoordelen?” staat hierbij centraal. Welke taken zich lenen tot outsourcing, welke de voor- en nadelen zijn en hoe u een HR-outsourcingproces organiseert wordt behandeld in het laatste hoofdstuk. Goed om te weten: al deze hoofdstukken zijn zo opgevat dat u ze als geheel of afzonderlijk kan lezen.


‘HR Nieuwe stijl’ schetst een beeld van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de organisatie van de HR-functie en -processen, maar ook van de emotionele en politieke processen die zich voordoen. Het geeft geen pasklare oplossingen, maar praktische input voor het voeren van de juiste discussie.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen